SMS-owy biznes

InfoWorld donosi za firmą badawczą Telephia, że krótkie wiadomości tekstowe SMS zdobywają sobie coraz większą popularność wśród młodych Amerykanów.

Z najnowszych badań przeprowadzonych przez Telephia, wynika że odsetek użytkowników SMS-ów wśród osób z przedziału wiekowego 18-24 wzrósł z 22% w czwartym kwartale 2001 roku do 45% w czwartym kwartale 2002 roku. Biorąc natomiast pod uwagę wszystkich użytkowników telefonów komórkowych w USA, odsetek ten wzrósł odpowiednio z 12% do 20%.

Telephia szacuje, że jeden na czterech użytkowników telefonów komórkowych w USA, otrzymuje lub wysyła co najmniej jednego SMS-a dziennie. Dla porównania 38% osób w przedziale wiekowym 18-24 regularnie korzysta z tej formy komunikacji.

Z badania wynika także że 41% spośród użytkowników w wieku 18-24 oraz 32% spośród ogólnej liczby użytkowników "komórek" zamierza w przyszłym roku wymienić swój aparat na nowy.