SETEC zabezpiecza Elixir

Od września br. Krajowa Izba Rozliczeniowa podpisała umowy na dostarczenie 275 zestawów kryptograficznych firmy SETEC do zabezpieczania transakcji międzybankowych. Proces wyposażania infrastruktury systemu Elixir w oddziałach banków w urządzenia i moduły kryptograficzne ma się zakończyć w lipcu 2002 roku

Ponad rok temu KIR rozstrzygnęła przetarg na dostawe urządzeń do zabezpieczenia systemu rozliczeń międzybankowych Elixir. Obecnie trwa instalacja urządzeń i modułów kryptograficznych zwycięzców przetargu. Przetarg ogłoszono w dwóch kategoriach urządzeń: czytników i kart kryptograficznych oraz modułów kryptograficznych. Zadaniem urządzeń jest stworzenie bezpiecznego kanału komunikacji między centralami banków a Centralą KIR, m.in. generowanie podpisu elektronicznego oraz szyfrowanie informacji o wynikach rozrachunków przekazywanych z oddziału banków do KIR. Banki mogą wybrać jedno z rozwiązań, zarządzanych przez tę samą aplikację, której producentem jest firma Bazy i Systemy Bazodanowe. Fiński SETEC wygrał przetarg na dostarczenie rozwiązania kart kryptograficznych. Dostawcą modułów jest natomiast firma Eracom.

Do tej pory banki podpisały z KIR umowy na dostawę 275 zestawów kryptograficznych wykorzystujących kartę SETEC. Udostępniono też podobną liczbę modułów. Pierwsze instalacje pierwszych urządzeń w oddziałach banków na terenie całego kraju rozpoczęły się we wrześniu br. Do chwili obecnej w bankach działa 170 zestawów składających się z czytnika i 10 kart. Integracją kart elektronicznych z systemem ELIXIR-OK zajęła się krakowska spółka CryptoTech, która jest partnerem technologicznym SETEC na terenie Polski.

KIR zakłada, że do końca lipca 2002 roku w całym systemie elektronicznych rozliczeń międzybankowych będą działać urządzenia kryptograficzne współpracujące z unowocześnionymi zabezpieczeniami systemu ELIXIR. Trudno oszacować, jak wiele będzie wówczas podłączonych do systemu oddziałów banków. Z jednej strony trwa bowiem obecnie proces ich konsolidacji, z drugiej cześć z banków zmienia filozofię kontaktu z KIR i wprowadza pojedynczy punkt kontaktu z centralą.

System Elixir jest stosowany od 7 lat. Za jego pośrednictwem wykonywanych jest 80% wszystkich operacji międzybankowych. Dziennie za jego pośrednictwem jest transferowanych około 20 mld zł. W ciągu roku wartość rozliczeń przekazywanych poprzez Elixir odpowiada pięciokrotności PKB.