Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

SETEC zabezpiecza Elixir

Od września br. Krajowa Izba Rozliczeniowa podpisała umowy na dostarczenie 275 zestawów kryptograficznych firmy SETEC do zabezpieczania transakcji międzybankowych. Proces wyposażania infrastruktury systemu Elixir w oddziałach banków w urządzenia i moduły kryptograficzne ma się zakończyć w lipcu 2002 roku

Ponad rok temu KIR rozstrzygnęła przetarg na dostawe urządzeń do zabezpieczenia systemu rozliczeń międzybankowych Elixir. Obecnie trwa instalacja urządzeń i modułów kryptograficznych zwycięzców przetargu. Przetarg ogłoszono w dwóch kategoriach urządzeń: czytników i kart kryptograficznych oraz modułów kryptograficznych. Zadaniem urządzeń jest stworzenie bezpiecznego kanału komunikacji między centralami banków a Centralą KIR, m.in. generowanie podpisu elektronicznego oraz szyfrowanie informacji o wynikach rozrachunków przekazywanych z oddziału banków do KIR. Banki mogą wybrać jedno z rozwiązań, zarządzanych przez tę samą aplikację, której producentem jest firma Bazy i Systemy Bazodanowe. Fiński SETEC wygrał przetarg na dostarczenie rozwiązania kart kryptograficznych. Dostawcą modułów jest natomiast firma Eracom.

Do tej pory banki podpisały z KIR umowy na dostawę 275 zestawów kryptograficznych wykorzystujących kartę SETEC. Udostępniono też podobną liczbę modułów. Pierwsze instalacje pierwszych urządzeń w oddziałach banków na terenie całego kraju rozpoczęły się we wrześniu br. Do chwili obecnej w bankach działa 170 zestawów składających się z czytnika i 10 kart. Integracją kart elektronicznych z systemem ELIXIR-OK zajęła się krakowska spółka CryptoTech, która jest partnerem technologicznym SETEC na terenie Polski.

KIR zakłada, że do końca lipca 2002 roku w całym systemie elektronicznych rozliczeń międzybankowych będą działać urządzenia kryptograficzne współpracujące z unowocześnionymi zabezpieczeniami systemu ELIXIR. Trudno oszacować, jak wiele będzie wówczas podłączonych do systemu oddziałów banków. Z jednej strony trwa bowiem obecnie proces ich konsolidacji, z drugiej cześć z banków zmienia filozofię kontaktu z KIR i wprowadza pojedynczy punkt kontaktu z centralą.

System Elixir jest stosowany od 7 lat. Za jego pośrednictwem wykonywanych jest 80% wszystkich operacji międzybankowych. Dziennie za jego pośrednictwem jest transferowanych około 20 mld zł. W ciągu roku wartość rozliczeń przekazywanych poprzez Elixir odpowiada pięciokrotności PKB.