Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

SAPIR - nowy sposób na wyszukiwanie zdjęć i wideo

IBM rzuca wyzwanie największym graczom na rynku wyszukiwania. Prace podjęte przez koncern wspólnie z Unią Europejską mają doprowadzić do powstania wyszukiwarki, która umożliwi dotarcie do zdjęć, filmów czy plików dźwiękowych, które nie zostały opisane za pomocą znaczników.

Działanie SAPIR-a (Search in Audio-Visual Content Using Peer-to-Peer Information Retrieval) będzie polegać na analizie treści zdjęcia czy pliku dźwiękowego. Technologia, która zostanie zastosowana w wyszukiwarce stwarza olbrzymie możliwości jej stosowania - identyfikacja odbywać się będzie na podstawie porównań z bazą danych SAPIR-a. Wśród potencjalnych zastosowań tej innowacyjnej technologii wymienia się także diagnostykę medyczną (dzięki analizie zdjęć medycznych i porównywaniu ich ze zdjęciami przechowywanymi w repozytorium).

Zastosowanie technologii P2P, tej samej, która jest wykorzystywana do wymieniania się plikami muzycznymi i filmami, ma uodpornić SAPIR-a na awarie, pozwoli też dodać dodatkowe serwery w miarę zwiększania się gromadzonych przez wyszukiwarkę zasobów multimedialnych.

Prace nad wspólnym projektem IBM-a i Unii Europejskiej odbywają się w ramach projektu Chorus. Zaangażowanych jest w nie wiele firm i instytucji z różnych krajów europejskich, w tym Xerox, Telefonica i Instytut Maksa Plancka.

Wersję testową SAPIR-a zamieszczono pod adresemhttp://sapir.isti.cnr.it/index .

Zobacz prezentację możliwości wyszukiwarki: