Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Rzeczpospolita: Kiedy maile pracownika do kontroli?

  • (aja),

Pracodawcy powinni informować pracowników, że będą kontrolować ich skrzynki e-mailowe i korespondencję. Rzecznik praw obywatelskich chce, by wynikało to wprost z kodeksu pracy, a nie, jak obecnie, z innych ustaw.

Pracodawca, mimo że może kontrolować pracownika w miejscu pracy, nie ma obecnie prawa wglądu do jego służbowej korespondencji oraz poczty elektronicznej - uważa Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich. Dlatego, w jego przekonaniu, trzeba wprowadzić do kodeksu pracy obowiązek uprzedzania pracowników przez pracodawców o możliwości takiej kontroli. Jeśli takie przepisy nie znajdą się w kodeksie, kontrolowani pracownicy będą mogli uznać, że pracodawca naruszył ich dobra osobiste oraz prawo do prywatności wynikające z art. 47 konstytucji.

Cały artykuł na stronach Rzeczpospolitej.