Rządowe plany na walkę z monopolem o tani internet

Resort transportu i budownictwa przedstawił plan obniżenia kosztów usług telekomunikacyjnych w Polsce. W przygotowanym raporcie czytamy, że obniżki mają dotyczyć zarówno dostępu do internetu, jak i połączeń telefonicznych: stacjonarnych oraz komórkowych. Nowa strategia oparta jest na założeniach walki z monopolem i zwiększenia skuteczności organu regulującego rynek telekomunikacyjny.

Opracowany raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce przedstawia główne problemy związane przede wszystkim z utrzymywaniem od lat statusu quo w tele branży, gdzie monopolistyczne praktyki wciąż są na porządku dziennym. Wiceminister resortu Anna Streżyńska zaznaczyła, że Telekomunikacja Polska wciąż posiada monopol na rynku abonamentu i połączeń lokalnych, a to stanowi bardzo poważne obciążenie kieszeni wielu użytkowników. Podobnie jest na rynku telefonii mobilnej, gdzie utrzymywane są bardzo wysokie ceny rozmów (należące do najdroższych w Europie). Koszty są również zaporą w rozwoju usług internetowych. Jak wskazuje raport, 60% Polaków korzysta z najmniejszej prędkości połączeń internetowych właśnie ze względu na ceny.

Resort wskazuje, że główną przyczyną braku poprawy sytuacji na rynku telekomunikacyjnym jest złe funkcjonowanie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP). Chodzi o zaniedbania, zaniechania, opóźnienia i błędne decyzje regulatora, których tylko część można przypisać wadom systemu prawnego. Jak zaznaczyła Anna Streżyńska, URTiP w ogóle nie egzekwuje własnych decyzji i ma poważne opóźnienia w wydawaniu nawet najprostszych decyzji.

Opracowany przez resort raport wkazuje, że w roku 2004 w telefonii komórkowej PTC miał 38% rynku, PTK Centertel 32%, a Polkomtel 30%. Na rynku telefonii stacjonarnej TPSA kontrolowała 86,78%, Netia 4,5%, Dialog 3,25%, a pozostali operatorzy 5,38%.

Resort transportu i budownictwa postawił sobie za cel obniżenie kosztów usług telefonicznych w telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz wprowadzenie nowoczesnych usług. Obniżce ulec mają również ceny połączeń internetowych (szerokopasmowy dostęp). Co więcej, zmiany mają nastąpić również w systemie pracy regulatora, którego zadaniem nadrzędnym ma być wspieranie konkurencji.

Zrealizowane mają zostać dwa programy. Pierwszy dotyczy upowszechnienia dostępu szerokopasmowego do internetu poprzez rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do realizacji tych założeń w gminach oraz zmiana zasad finansowania na korzystniejsze dla tych, którzy mają z tego programu skorzystać. Drugi plan związany jest z przejściem z nadawania analogowego na cyfrowe w telewizji i radiofonii naziemnej.

Informację podajemy za PAP.