Rzadko odwiedzane gov.pl

Zaledwie 4% Polaków deklaruje, że w ciągu ostatniego roku korzystało z internetowych stron rządowych – wynika z raportu TNS OBOP. Odsetek ten jest jednym z najniższych wśród 31 krajów w których firma Taylor Nelson Sofres przeprowadziła badanie The Government Online.

Około 3% mieszkańców Polski odwiedza rządowe serwisy internetowe w poszukiwaniu konkretnych informacji; 1% pobiera druki różnych formularzy, a ok. 1% za pośrednictwem serwisów administracji wyraża swoje opinię czy uczestniczy w konsultacjach społecznych. Średnia światowa zawiera się w przedziale 26-30%. Zdaniem specjalistów z TNS OBOP, mimo utworzenia przez rząd programu budowy elektronicznej administracji, wciąż nie przeprowadzono powszechnej kampanii promującej ideę e-rządu. Inicjatywy związane z elektroniczną obsługą obywateli podejmowane są głownie na szczeblu samorządów terytorialnych. Badania TNS wykazują, że odsetek osób korzystających z serwisów rządowych w Polsce jest jednym z najniższych na świcie. Odsetek osób odwiedzających witryny instytucji publicznych nie zmienił się też znacząco w stosunku do roku ubiegłego (5%). Oznacza to, że Polacy (wśród mieszkańców 31 przebadanych krajów) należą do osób najrzadziej odwiedzających rządowe serwisy www. Zdaniem Urszuli Krassowskiej, dyrektora działu badań społecznych i politycznych TNS OBOP, w świadomości Polaków nie zaistniała jeszcze możliwość korzystania z internetowych stron instytucji życia publicznego. Przeciętny obywatel nie bardzo nawet orientuje się w jaki sposób Internet mógłby ułatwić mu kontaktowanie się z rządem. W naszym kraju nie przeprowadzono żadnej kampanii mającej na celu zachęcenie do korzystania z witryn rządowych. Istnieją także inne bariery organizacyjne i prawne, jak np. brak elektronicznego podpisu czy brak możliwości interaktywnego załatwiania spraw

w urzędach.

Odsetek osób korzystających z serwisów rządowych wzrósł w ciągu roku w innych krajach średnio z 26% do 30%. Najczęściej witryny administracji odwiedzają mieszkańcy Szwecji (57% badanych), Norwegii (56%), Singapuru (53%) i Danii (53%). W krajach tych dostęp do Internetu ma ok. 80% obywateli. Polska z wynikiem 4% plasuje się za Estonią (31% badanych), Czechami (18%), Słowacją (14%) oraz Litwa i Łotwa (8%). Już ok. 12% respondentów z Polski deklaruje, że nie obawia się przekazywania informacji osobistych przez Internet podczas korzystania z serwisów rządowych. W skali globalnej „współczynnik nieufności” utrzymuje się wciąż na poziomie 63%. W Polsce serwisy instytucji publicznych odwiedzają najczęściej osoby poniżej 25 roku życia. Witryny rządowe odwiedza tylko 2% respondentów mających więcej niż 55 lat.

We wszystkich badanych krajach z witryn rządowych częściej korzystają mężczyźni (33%) niż kobiety (26%) oraz osoby młode poniżej 35 roku życia.

Badanie The Government Online zostało zrealizowane przez TNS w 31 krajach świata. We wszystkich badanych krajach przeprowadzono w okresie lipiec - wrzesień 2002 r. łącznie 29 077 wywiadów telefonicznych i face to face).