Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Rząd w sprawie Internetu

Na dzisiejszym posiedzeniu rada ministrów zapoznała się ze wstępnymi propozycjami zespołu ekspertów, dotyczącymi wspierania rozwoju infrastruktury internetowej i możliwości obniżenia cen usług dostępu do sieci.

Fala krytyki jaką wzbudziła informacja o planowanej podwyżce internetowego VAT-u, zmusiła rząd wypełnienia wcześniejszych deklaracji i zajęcia się rozwiązaniami, które „zminimalizują lub zlikwidują negatywne skutki przewidywanej podwyżki cen dostępu do Internetu, związanej z podwyżką z 7 do 22 proc. podatku VAT na takie usługi”.

Po dzisiejszym (30 września) posiedzeniu rada ministrów poinformowała o pierwszych wynikach prac roboczego zespołu specjalistów, który wkrótce ma zostać przekształcony w międzyresortowy zespół ekspertów. Priorytetem dla rządu jest obecnie „podjęcie działań, które zapewnią zwolnienie placówek edukacyjnych z podatku VAT na usługi internetowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”.

„Zespół pracuje równocześnie nad innymi wariantami działań, które w sposób trwały wpłyną na obniżenie cen dostępu do Internetu dla wszystkich użytkowników” – głosi oficjalny komunikat rządu. Oto lista rozpatrywanych propozycji:

- Uznanie dostępu do Internetu za tzw. usługę powszechną czyli świadczoną po niewielkich, uzasadnionych kosztach, której cena podlega kontroli Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty

- Wprowadzenie autentycznej konkurencji na lokalnym rynku usług dostępu do Internetu poprzez uwolnienie tzw. pętli abonenckiej

- Stymulowanie rozwoju bezprzewodowego dostępu do Internetu w zakresie częstotliwości niewymagających pozwoleń

- Rozdysponowanie częstotliwości radiowego dostępu abonenckiego, który pozwoli na rozwój dostępu radiowego do Internetu

- Wspieranie projektów wykorzystujących fundusze strukturalne UE dla rozwoju lokalnych sieci szerokopasmowych, z uwzględnieniem projektowanych rozwiązań dotyczących Partnerstwa Publiczno Prywatnego.

Minister Nauki Michał Kleiber poinformował jednocześnie, że rząd będzie chciał przeforsować zmianę dyrektywy unijnej dotyczącej podatku VAT, która pozwoli na „na specjalne traktowanie usług dostępu do Internetu”. Obecnie zgodnie z obowiązującymi w krajach piętnastki regulacjami usługi dostępu do Internetu objęte są podstawową stawką VAT. W przypadku Polski wynosi ona 22%. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej stawka internetowego VAT-u w Polsce ma zatem wzrosnąć z 7% do 22%. Rząd poinformował, że będzie promował rozwiązania mające na celu zwolnienie z podatku VAT usług dostepowych w całej Unii Europejskiej.