Rząd prywatyzuje branżę elektroniczną

Ministerstwo Skarbu Państwa szuka nowych właścicieli dla 12 spółek z sektora elektronicznego i elektrotechnicznego. Największym zainteresowaniem cieszy się COIG.

Zgodnie z przyjętym w kwietniu 2008 r. Planem Prywatyzacji na lata 2008-2011, Ministerstwo Skarbu Państwa zamierza do końca 2010 r. sprywatyzować 12 spółek z sektora elektronicznego i elektrotechnicznego. Wśród nich znajduje się 7 firm ze 100% udziałem Skarbu Państwa, jedna w której MSP ma pakiet większościowy i trzy, w których ma pakiet mniejszościowy. Większość przedsiębiorstw to działające od kilkudziesięciu lat na polskim rynku firmy produkcyjne i ośrodki badawcze. Ministerstwo przyznaje jednak, że ich prywatyzacja nie będzie miała istotnego wpływu na rynek, ponieważ ich udział w nim jest nieznaczny.

"Proces ten może jednak przynieść korzyści dla prywatyzowanych spółek, m.in. dzięki temu, że prywatni inwestorzy posiadają narzędzia, które pozwalają im w dużo lepszy sposób zadbać o potrzeby nowo nabytego zakładu, np. poprzez wkład kapitałowy mogą oni podnieść wartość spółki na rynku, nie wspominając o poprawie zarządzania strategicznego w dziedzinie finansów, inwestycji, czy zatrudnienia. A to wszystko w przyszłości może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności tych spółek" - tłumaczy Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Skarbu Państwa. W związku z tym przystępując do negocjacji potencjalni inwestorzy muszą m.in. przedstawić program rozwoju spółki, obejmujący np. zobowiązania inwestycyjne, zobowiązania w zakresie ochrony interesów pracowników spółki i innych osób związanych ze spółką oraz sposób zabezpieczenia wykonania tych zobowiązań.

Prywatyzacja wszystkich spółek odbędzie się w trybie negocjacji oraz przetargu publicznego. Sprawdź o jakie spółki chodzi na Computerworld.pl.