Rząd pracuje nad projektem ustawy o telepracy

Jak podaje Gazeta Prawna, projekt ustawy ma być gotowy za dwa miesiące. Z danych tej gazety wynika, że obecnie - z powodu braku odpowiednich regulacji prawnych - telepracownicy stanowią w Polsce tylko 1% zatrudnionych, podczas gdy w Unii Europejskiej 11%, a w Stanach Zjednoczonych aż 30%.

Zgodnie z informacjami Gazety Prawnej, w listopadzie na terenie Mazowsza ruszy pilotażowy program dotyczący zatrudniania telepracowników. Jak dowiedzieli się przedstawiciele Gazety, mają one pracować w stworzonych przez samorządy lokalne, a finansowanych z pieniędzy Unii Europejskiej, tzw. e-centrach. Przeznaczonych jest to na 4 mln euro. Projekt ten, wspierany przez UNDP, ma pokazać pracodawcom, że elastyczne formy zatrudnienia obniżają koszty pracy i funkcjonowania firmy. Do końca trwania projektu (31 marca 2008 r.) nie będą oni musieli ponosić żadnych kosztów oprócz wynagrodzenia i ubezpieczenia pracownika.

Obecnie pracodawcy rzadko zatrudniają telepracowników, bo w Polsce ta forma pracy nie jest prawnie uregulowana. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje jednak założenia do ustawy o telepracy. Gotowy projekt ma zostać przedstawiony Radzie Ministrów za około dwa miesiące. Proponowane przepisy zakładają, że skierowanie do telepracy może nastąpić w umowie o pracę lub zostać unormowane w innym akcie stanowiącym podstawę nawiązania takiego stosunku. Pracodawca będzie musiał wyposażyć telepracownika w sprzęt niezbędny do telepracy. Jeśli pracownik będzie używać własnego wyposażenia, pracodawca powinien mu za to płacić. Może także uzgodnić z nim, że będzie partycypował w kosztach utrzymania lokalu.

Więcej w dzisiejszej Gazecie Prawnej.