Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Rząd pracuje nad projektem ustawy o telepracy

Jak podaje Gazeta Prawna, projekt ustawy ma być gotowy za dwa miesiące. Z danych tej gazety wynika, że obecnie - z powodu braku odpowiednich regulacji prawnych - telepracownicy stanowią w Polsce tylko 1% zatrudnionych, podczas gdy w Unii Europejskiej 11%, a w Stanach Zjednoczonych aż 30%.

Zgodnie z informacjami Gazety Prawnej, w listopadzie na terenie Mazowsza ruszy pilotażowy program dotyczący zatrudniania telepracowników. Jak dowiedzieli się przedstawiciele Gazety, mają one pracować w stworzonych przez samorządy lokalne, a finansowanych z pieniędzy Unii Europejskiej, tzw. e-centrach. Przeznaczonych jest to na 4 mln euro. Projekt ten, wspierany przez UNDP, ma pokazać pracodawcom, że elastyczne formy zatrudnienia obniżają koszty pracy i funkcjonowania firmy. Do końca trwania projektu (31 marca 2008 r.) nie będą oni musieli ponosić żadnych kosztów oprócz wynagrodzenia i ubezpieczenia pracownika.

Obecnie pracodawcy rzadko zatrudniają telepracowników, bo w Polsce ta forma pracy nie jest prawnie uregulowana. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje jednak założenia do ustawy o telepracy. Gotowy projekt ma zostać przedstawiony Radzie Ministrów za około dwa miesiące. Proponowane przepisy zakładają, że skierowanie do telepracy może nastąpić w umowie o pracę lub zostać unormowane w innym akcie stanowiącym podstawę nawiązania takiego stosunku. Pracodawca będzie musiał wyposażyć telepracownika w sprzęt niezbędny do telepracy. Jeśli pracownik będzie używać własnego wyposażenia, pracodawca powinien mu za to płacić. Może także uzgodnić z nim, że będzie partycypował w kosztach utrzymania lokalu.

Więcej w dzisiejszej Gazecie Prawnej.