Rząd: nie będzie alternatywnej grupy telekomunikacyjnej

Nie ma planów konsolidacji posiadanych aktywów telekomunikacyjnych - to komunikat, który rząd kolejny raz starał się przekazać posłom z sejmowych Komisji Infrastruktury i Skarbu Państwa. Nie powstanie więc "gigant", mający stanowić przeciwwagę i konkurencję dla grupy TP.

Skarb państwa posiada bowiem bezpośrednie udziały jedynie w dwóch stacjonarnych telekomach o marginalnym udziale rynkowym, (dążąc zresztą do ich sprzedaży). Ma także blisko 4 proc. akcji Telekomunikacji Polskiej, który jest o tyle istotny, że jego sprzedaż dałaby France Telecom ponad 50 procent. w tej największej polskiej spółce telekomunikacyjnej. Ministerstwo wyraziło nadzieję, że uda się powrócić do rozmów z France Telecom o sprzedaży akcji. Ostatnio zakończyły się one fiaskiem z uwagi na rozbieżności dotyczące wartości tego pakietu. Inne podmioty posiadane przez spółki, których właścicielem albo udziałowcem jest Skarb Państwa to m.in. Telefonia Dialog, Telekomunikacja Kolejowa, Polkomtel czy TelePERN.

Piotr Rozwadowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, przekonywał posłów, że rząd chce respektować gospodarczą autonomię tych spółek, które same powinny decydować o dalszych losach posiadanych aktywów telekomunikacyjnych. Odrzucono także pomysł posła PiS, Antoniego Mężydło (więcej w materiale: Nie będzie KOT-a), by Polkomtel został zobowiązany do udostępnienia swojej sieci operatorom MVNO. Jednocześnie jednak Piotr Rozwadowski zarysował wizje wydzielenia pewnych obszarów w telekomunikacji (np. w obszarze infrastruktury krytycznej), do obsługi których wskazane byłyby powołanie wydzielonych podmiotów, co jednak zależeć będzie od ogólnej strategii rozwoju rynku telekomunikacyjnego.

Obecnie rozpoczęła się inwentaryzacja umów na usługi telekomunikacyjne zawarte przez jednostki administracji centralnej, prowadzona przez zespół kierowany przez Annę Streżyńska, p.o. prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej a jednocześnie podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. Celem tej inwentaryzacji jest szukanie oszczędności poprzez ujednolicanie umów i grupowanie usług oferowanych przez danego operatora. Do czasu jej zakończenia zostaną przyblokowane możliwości zawierania długoterminowych umów na usługi telekomunikacyjne przez jednostki administracji publicznej.

Anna Streżyńska zdecydowanie odrzuciła pomysł budowy państwowej, alternatywnej grupy telekomunikacyjnej, która miałaby być konkurencyjna wobec Telekomunikacji Polskiej. Zdaniem Anny Streżyńskiej konkurencję mają zapewnić mechanizmy regulacyjne, a nie tego rodzaju działania.