Rynek teleinformatyczny przyspiesza

Rok 2007 należał do informatyki użytkowej. Wzrost inwestycji w komputery osobiste, rozwój rynku Internetu, gier i multimediów spowodowały, że dynamika rynku IT w 2007 r. szacowana jest na 25,7 proc.

Wyniki finansowe ponad 100 firm IT pozwalają oszacować, że w ubiegłym roku rynek informatyki w Polsce wzrósł o 25,7% z 18,1 mld zł w 2006 r. do 22,8 mld zł. Oprócz informatyki użytkowej, istotny wzrost zanotowano w sektorze publicznym oraz sektorze bezpieczeństwa IT, który w przebadanych firmach osiągnął dynamikę prawie 38%.

Dzięki umacnianiu się złotego zarówno względem dolara jak i euro, dynamika rynku IT w 2007 r. w tych walutach wyniosła jeszcze więcej - 41% w USD i 29,5% w euro. Dzięki temu inwestorom zagranicznym coraz bardziej opłaca się sprzedawać IT do Polski, a jednocześnie opłaca się im zatrudniać polskich pracowników w międzynarodowych centrach usług.

Rynek teleinformatyczny przyspiesza

Polski rynek IT przyspiesza

Ściśle związany z IT rynek telekomunikacyjny, mimo rosnącej penetracji wzrasta z malejącą dynamiką. Wyniki spółek telekomunikacyjnych pokazują ciągły spadek przychodów z telefonii stacjonarnej. Wzrost przychodów (na poziomie 7,1 proc.) zanotowali jednak operatorzy komórkowi. Udział sprzedaży usług telefonii komórkowej w rynku telekomunikacji, w ujęciu rocznym na podstawie wyników 12 badanych operatorów, wzrósł z 62,7% w 2006 r. do ponad 65,8% w 2007 r.

Źródło: DiS