Rynek szerokopasmowy

Popyt na połączenia szerokopasmowe rośnie w krajach rozwijających się, w niektórych nawet o 100% rocznie. Jednocześnie w krajach rozwiniętych wzrost spowolnił - wynika z danych firmy Point Topic.

Dane z badania przeprowadzone przez inną instytucję iSuppil, pokazują, że na świecie wzrost liczby łączy szerokopasmowych osiągnął szczyt w 2004 roku (52%), a w tym roku zwolni do 31%.

Point Topic obliczył ile linii szerokopasmowych przypadało na 100 mieszkańców w poszczególnych krajach w I kw. br. Na pierwszym miejscu znalazła się Korea Południowa, gdzie na 100 mieszkańców przypada 25 łączy szerokopasmowych (wzrost o 6% w porównaniu z rokiem poprzednim), drugą pozycję zajął Hong Kong - 22 linie i wzrost o 19%, trzecią Tajwan (odpowiednio 17 i 19%), czwartą Japonia (15 i 33%). Po 13 łącz szerokopasmowych na 100 mieszkańców przypada w Singapurze i w USA, w porównaniu z poprzednim rokiem odsetek ten wzrósł tam o ponad 30 punktów proc.

Na Litwie i na Węgrzech na 100 mieszkańców przypadają ok. 4 łącza szerokopasmowe, w Polsce 3, w Czechach 2, na Słowacji 1.

Nadal największym rynkiem łączy szerokopasmowych są USA - ponad 36,5 mln linii, na drugim miejscu są Chiny - 28,3 mln, na trzecim Japonia - 19,7 mln, na czwartym Korea Południowa - 12 mln.

Na całym świecie w I kw. 2005 roku było 164,4 mln linii szerokopasmowych, o 8,5% więcej niż na koniec 2004 roku.