Rynek półprzewodników stanął

Światowy przemysł układów elektronicznych może nie odnotować w bieżącym roku wzrostu. Takie wnioski przedstawia raport VLSI Research.

Raport opracowano na podstawie analizy dotychczasowych wyników sprzedaży oraz prognoz przedstawianych przez firmy branży. Pierwotna prognoza wzrostu w roku 2001opracowana przez Semiconductor Industry Association, zrzeszającą największe firmy branży, zakładająca 22% wzrost została skorygowana do poziomu poniżej 17%. Jednak ostatnie informacje Motoroli o ograniczeniu produkcji spowodowały dalsze obniżenie prognoz. Wiadomo już, że wzrost sprzedaży nie przekroczy 15% podczas gdy w ubiegłym roku wyniósł 36%.

Raport kalifornijskiej firmy VLSI Research dla tego rynku jest jeszcze bardziej pesymistyczny. Wzrost rynku półprzewodników w tym roku może nie przekroczyć nawet 1,2%.

Kłopoty przemysłu półprzewodników wynikają, zdaniem autorów raportu, ze słabej kondycji światowej ekonomii. Analitycy, komentujący raport VLSI, wskazują, że zwiększony popyt w drugiej połowie roku 2000 może być pozytywnym sygnałem i sytuacja rynku nie będzie aż tak zła.