Rynek płatnych treści warty 1,6 mld USD

Z najnowszego raportu przygotowanego przez Online Publishers Association oraz comScore Networks wynika, że w 2003 roku nastąpił ponad 18% wzrost wartości rynku płatnych treści. Najwięcej przychodów wygenerowano w kategoriach: serwisy randkowe/towarzyskie, informacje biznesowe i inwestycyjne oraz treści rozrywkowe i związane z życiem codziennym. Zdaniem Michaela Zimbalista, prezesa OPA, w tym roku będziemy mieli do czynienia z jeszcze większym wzrostem.

Rynek płatnych treści warty 1,6 mld USD
Raport wskazuje, że w ubiegłym roku Amerykanie wydali ok. 1,6 mld USD na zakup płatnych treści. Oznacza to wzrost o 18,8% w porównaniu z 2002 rokiem. Najwięcej wydano w trzecim kwartale 2003 roku (ok. 407 mln USD). Z kolei w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku zanotowano lekki spadek: do poziomu 404 mln USD. Podobną tendencję można zauważyć w 2002 roku.

Najbardziej "przychodogennymi" kategoriami były w minionym roku: serwisy poświęcone randkom i spotkaniom towarzyskim, informacje biznesowe i inwestycyjne oraz rozrywka i życie codzienne. Przychody pochodzące z tej grupy tematycznej stanowiły 64% wszystkich wydatków na e-treści. W zeszłym roku te kategorie stanowiły 62,6% przychodów. W 2003 roku Amerykanie wydali 449,5 mln USD na dostęp do serwisów randkowych – oznacza to wzrost o 48,8% w stosunku do 2002 roku.

Warto dodać, że serwisy pornograficzne i związane z hazardem nie zostały uwzględnione w badaniu.

Rynek płatnych treści warty 1,6 mld USD
Jak wskazuje raport, 16,4 mln Amerykanów zapłaciło za treści online w czwartym kwartale 2003 roku (wzrost o 2,1 mln osób w porównaniu z analogicznym okresem 2002 roku). OPA szacuje, że z roku na rok o 7,7% wzrasta liczba użytkowników kupujących treści w Internecie. "Grono nabywców internetowych informacji wciąż będzie się zwiększać" - wskazują autorzy raportu.

Jak płacić za treści?

W raporcie OPA i comScore Networks wyróżnione zostały również najpopularniejsze modele dokonywania płatności za treści w Internecie. Użytkownicy najczęściej wybierają formę abonamentu. Dokonywanie zakupów pojedynczych tekstów jest o wiele mniej powszechne. Największą popularnością cieszą się abonamenty miesięczne. W 2003 roku mniej osób zadecydowało się zapłacić za roczny dostęp do informacji. W minionym roku przychody z miesięcznych abonamentów stanowiły 49,9% wartości wszystkich przychodów (w 2002 roku ten odsetek wynosił 44,1%). Z kolei opłaty roczne stanowiły 41,6% przychodów (w 2002 roku – 47%).

Rynek płatnych treści warty 1,6 mld USD

Badanie rynku płatnych treści zostało przeprowadzone na bazie obserwacji trendów nabywania treści w Internecie. Pomiaru dokonało comScore Networks, analizując zachowania ponad 1 mln użytkowników sieci w USA.