Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Rynek komórkowy: Netia dostanie częstotliwości

Nie będzie zmiany decyzji dotyczącej oprotestowanego przetargu komórkowego. URTiP umorzył 22 sierpnia postępowanie w sprawie unieważnienia przyznania częstotliwości Netii Mobile, a 23 sierpnia podpisał decyzję o ich rezerwacji dla spółki.

Netia, na mocy decyzji Urzędu Regulacji i Telekomunikacji, będzie mogła korzystać z tych częstotliwości od lipca 2006 roku do 31 grudnia 2022 roku. Rezerwacja obejmuje kanały do świadczenia usług UMTS (1964,9 - 1979,7 MHz oraz 2154,9 - 2169,7 MHz) a także GSM (1900,1 - 1905,1 MHz ).

Oficjalne przekazanie decyzji prezesowi Netii - Wojciechowi Mądalskiemu, nastąpić ma 24 sierpnia w siedzibie URTiP.

***

Więcej o budzącym wielkie zainteresowanie przetargu oraz komórkowych planach Netii pisaliśmy w materiałach:

Netia chce tanio zbudować sieć

Netia wyłoży na UMTS nie więcej niż 100 mln euro

Netia: chcemy ten UMTS

Polkomtel: unieważnić przetarg na UMTS

URTiP: protesty w sprawie przetargu UMTS są bezzasadne

Telefonia komórkowa: jest czwarty operator!