Rynek e-commerce w Brazylii coraz bardziej mobilny

Brazylia to kraj, w którym mieszka ponad 200 milionów osób, co czyni z niego potężny rynek. Jak pokazują statystyki za ostatnie lata, zwiększa się na nim udział urządzeń mobilnych w e-commerce.

Procentowy udział sprzedaży za pomocą urządzeń mobilnych opublikowany został przez serwis E-bit Informação. Zakup towarów online przy użyciu smartfonów i tabletów wynosił w grudniu 2015 roku 14,1%. Jest to znaczny postęp w ciągu ostatnich lat - w czerwcu 2012 roku procentowy udział tego kanału sprzedaży wynosił zaledwie 1,3%. Trzy lata później, w czerwcu 2015, był on już ponad 10-krotnie większy i wynosił 10,5%. Jednak rzeczywisty udział urządzeń mobilnych może być nawet dwukrotnie większy - statystyka ta nie obejmuje zakupów przez aplikacje mobilne, a jedynie zakupy bezpośrednio na stronach sklepów online.

Rynek e-commerce w Brazylii coraz bardziej mobilny

Jeśli chodzi o rozkład statystyczny urządzeń, to zdecydowanie dominują komputery i laptopy - za ich pomocą dokonano 65% zakupów. Na drugim miejscu znajdują się smartfony - 31%, a dopiero na szarym końcu zakupy przy użyciu tabletów - 4%. Co ciekawe, w sąsiedniej Argentynie zakupy mobilne dokonywane są czterokrotnie częściej za pomocą tabletów niż telefonów, a na innym potężnym rynku zbytu - w Meksyku - proporcje są niemal równe.