Ryczałtowy ISDN w Netii

Operator wprowadza kolejną usługę ryczałtu internetowego. Będą mogli z niej korzystać abonenci Netii posiadający linię ISDN Duo.

Operator wprowadza kolejną usługę ryczałtu internetowego. Będą mogli z niej korzystać abonenci Netii posiadający linię ISDN Duo.

Miesięczna opłata za 100 godzin połączenia z siecią wynosi 128 zł brutto. W ramach oferowanej przez Netię nocnej taryfy (Internet nocą) koszt połączeń bez limitu czasu wynosi 75 zł brutto. Ryczałtowe połączenia internetowe są rozliczane z dokładnością do minuty.

Po wykorzystaniu ryczałtu połączenia są rozliczane zgodnie ze stawkami „Taryfy Wszechstronnej”.