Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Ryczałtowy ISDN w Netii

Operator wprowadza kolejną usługę ryczałtu internetowego. Będą mogli z niej korzystać abonenci Netii posiadający linię ISDN Duo.

Operator wprowadza kolejną usługę ryczałtu internetowego. Będą mogli z niej korzystać abonenci Netii posiadający linię ISDN Duo.

Miesięczna opłata za 100 godzin połączenia z siecią wynosi 128 zł brutto. W ramach oferowanej przez Netię nocnej taryfy (Internet nocą) koszt połączeń bez limitu czasu wynosi 75 zł brutto. Ryczałtowe połączenia internetowe są rozliczane z dokładnością do minuty.

Po wykorzystaniu ryczałtu połączenia są rozliczane zgodnie ze stawkami „Taryfy Wszechstronnej”.