Ruszyła kampania "Kawiarenka Przyjazna Dzieciom"

"Kawiarenka Przyjazna Dzieciom" to nowa kampania zainicjowana przez NASK i Fundację Dzieci Niczyje. Ma zwrócić uwagę właścicieli kawiarenek internetowych na bezpieczeństwo dzieci korzystających z Internetu w tego typu obiektach.

Firma Gemius, partner kampanii, przeprowadziła na przełomie sierpnia i września 2008 roku badania, z których wynika, że ponad 60 procent klientów kawiarenek internetowych to dzieci. W gronie najmłodszych osób, samodzielnie korzystających z Internetu w tego typu obiektach znajdują się dzieci mające zaledwie 5-6 lat. Wynika to między innymi z faktu, że rodzice postrzegają kawiarenki jako tanią opiekunkę dla dziecka. Zostawiają swe pociechy przed komputerem na kilka godzin, a sami udają się na przykład na zakupy. W tych okolicznościach promowanie idei "Kawiarenki Przyjaznej Dzieciom" stało się według organizatorów kampanii pilną potrzebą.

Ruszyła kampania "Kawiarenka Przyjazna Dzieciom"

Celem kampanii jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z Internetu w kawiarenkach internetowych

Opracowane zostały trzy kryteria, po spełnieniu których właściciel kawiarenki może uzyskać dla swojej placówki dyplom "Kawiarenki Przyjaznej Dzieciom":

  1. Kawiarenka posiada zainstalowane programy filtrujące na komputerach udostępnianych dzieciom.
  2. Znajdujące się w niej komputery przeznaczone dla dzieci są monitorowane przez pracowników kawiarenki.
  3. W kawiarence znajdują się wyeksponowane materiały promujące zasady bezpiecznego korzystania z sieci - ulotki, plakaty, broszury, z którymi może zapoznać się dziecko korzystające z Internetu.

Organizatorzy akcji przygotowali także nagrody w postaci gier dla dzieci, ufundowanych przez CD Projekt i Nicolas Games. Mają one zachęcać najmłodszych Internautów do korzystania z kawiarenek, których właściciele dbają o ich bezpieczeństwo. Firma ANCOM dostarczy natomiast bezpłatne licencje, umożliwiające zainstalowanie programu Cenzor na wszystkich komputerach w kawiarenkach. Organizatorzy będą ponadto udostępniać bezpłatne materiały promocyjne i edukacyjne.

Chęć uczestnictwa w kampanii można zgłaszać do 15 lutego 2009 roku, za pośrednictwem serwisu internetowego akcji "Kawiarenka Przyjazna Dzeciom". Odwiedzając tę witrynę można też uzyskać dodatkowe informacje na temat kampanii, związane między innymi z zasadami przyznawania dyplomów i pozyskiwaniem materiałów promocyjnych. Zapewnia on ponadto możliwość pobrania pełnego raportu z badań przeprowadzonych przez firmę Gemius.