Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Ruszyła kampania "Dziecko w sieci"

Celem akcji jest uświadomienie zagrożeń, na jakie mogą zostać narażone dzieci korzystające z Internetu. Kampanię przygotowuje Fundacja Dzieci Niczyje.

Kampania odbywa się pod hasłem „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie”. Organizatorzy chcą uświadomić rodzicom, jak niebezpieczne może być podawanie przez ich pociechy prywatnych danych osobom nowopoznanym w Sieci. Jak zaznacza FDN, pedofilia w Internecie jest coraz częstszym zjawiskiem.

Fundacja przedstawiła bardzo niepokojące statystyki. Z badań przeprowadzonych przez FDN wynika, że 64% dzieci surfujących w Sieci podało obcemu swój numer telefonu, 42% - adres zamieszkania, a aż 44% przesłało swoje zdjęcie. Co więcej, jedna czwarta badanych spotkała się z nieznajonym poznanym przez Internet. Statystyki dotyczą zeszłego roku.

Wkrótce pojawią się plakaty i spoty towarzyszące akcji. Na afiszach znajdzie się hasło: "Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. Zadbaj, by twoje dziecko korzystając z internetu nigdy nie podawało swoich danych osobowych i nie umawiało się z nieznajomymi".

Kampania jest przeprowadzana wspólnie z Fundacją Kid Protest oraz firmą VA Strategic Communications. Patronat honorowy objęły: Ambasada Brytyjska i Polski Komitet UNESCO.