Ruszył KCIK

Komenda Główna Policji uruchomiła Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych. KCIK będzie pełnić rolę centralnego rejestru danych o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstwa i prowadzonych śledztwach. Głównym wykonawcą projektu o wartości 30 mln zł był HP. W budowie systemu uczestniczyły także Oracle, Softbank i warszawski Malkom.

Wdrożenie realizowano niespełna 3 miesiące. Do centralnej bazy systemu spływać mają informację z Policji, Prokuratury, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, inspektoratów celnych, urzędów skarbowych, ZUS, służby więziennej, Komisji Nadzoru Bankowego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Właśnie te służby będą miały zapewniony dostęp do gromadzonych w rejestrze danych. KCIK ma usprawnić współpracę i koordynację działań organów zaangażowanych w zwalczanie przestępczości kryminalnej i gospodarczej.

Platformę sprzętową wdrożonego rozwiązania stanowi klaster dwóch serwerów HP Superdome współpracujący z

HP XP1024 i bazą Oracle. Infrastruktura ta obsługuje również bazę KSIP (Krajowy System Informacji Policyjnej). Na potrzeby rozwiązania wykorzystano zaawansowany podsystem zabezpieczający poufność danych. Jego podstawą jest działająca w oparciu o system HP-UX 11 platforma VirtualVault, obsługująca mechanizmy autoryzacji. Dostęp użytkowników końcowych realizowany jest za pomocą aplikacji przeznaczonej dla systemów Windows NT/2000 lub XP. Obsługuje ona formularze zadawania zapytań, zlecenia rejestracji danych w bazie oraz funkcje podpisu elektronicznego i autoryzacji do systemu. Oprogramowanie współpracuje z szyfratorem Delta-3 firmy , certyfikowanym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

„Ze strony użytkownika końcowego dostęp do KCIK zabezpieczony jest m.in. kartą chipową i odpowiednim kodem PIN. Każde wprowadzone do systemu zapytanie generuje jednocześnie komunikat dla administratora konkretnej bazy danych agregowanej w ramach KCIK. Takie rozwiązanie skutecznie zabezpiecza przed nieautoryzowanym lub nieodpowiednim wykorzystywaniem rejestru. W ramach struktur policyjnych docelowo dostęp do systemu będzie możliwy z kilkuset stanowisk. W pierwszej kolejności zapewniony zostanie jednostkom realizującym poważne sprawy kryminalne tj, CBŚ, wydziałom kryminalnym KWP i dużym komendom miejskim” - mówi inspektor Sławomir Wikło, Dyrektor Biura Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych KGP.

Do 1 lipca 2003 ma zostać uruchomiony Krajowy System Informatyczny (KSI), stanowiący kolejny „moduł” rozwiązania składającego się obecnie z KCIK i KSIP. Jego budowa została zapisana w Ustawie o cudzoziemcach i uchodźcach. System będzie gromadził informacje o azylantach, osobach ubiegających się o pobyt w Polsce, a także o osobach, które nie mogą przekraczać granic. W perspektywie trzech lat system ma zostać włączony do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS).