Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Rusza nowa platforma badawcza

Sieci reklamowe Ad.net, IDMnet, oraz ARBOmedia z I-Metrią oraz Global eMarketing rozpoczęły wspólne badanie profili internautów - użytkowników witryn zrzeszonych w sieciach o nazwie "Prawdziwy Profil".

Zgodnie z podpisaną umową, firmy wspólnie będą określać profile użytkowników witryn zrzeszonych w sieciach reklamowych w oparciu o badania typu user-centric oraz site-centric. Celem badania jest zebranie i aktualizacja danych o aktualnych profilach (dane demograficzno-społeczne) użytkowników serwisów oraz danych o ruchu internetowym generowanym przez badanych użytkowników na serwisach należących do sieci reklamowych.

Badanie "Prawdziwy Profil" będzie połączeniem badania ankietowego (losowym użytkownikom serwisów będą wyświetlane ankiety typu pop-up) z monitoringiem ruchu internetowego witryn zrzeszonych w sieciach reklamowych. Za pomiar site-centric odpowiedzialny będzie system GeMius, który zostanie zainstalowany na badanych witrynach. Dzięki temu oprócz oglądalności, znane będzie także zachowanie internautów poruszających się w obrębie witryn objętych badaniem.

Badaniem zostanie objęty ten segment rynku internetowego, którego nie objęło badanie panelowe. "Prawdziwy Profil" będzie więc uzupełnieniem I-Metryki. Umożliwi planowanie kampanii nie tylko na dużych portalach ale i w serwisach tematycznych.

Dzięki wprowadzeniu badania, możliwe będzie stworzenie szerszego i pełniejszego niż do tej pory obrazu polskiego rynku internetowego. Badanie zostało stworzone głównie z myślą o witrynach zrzeszonych w sieciach, które zainicjowały projekt "Prawdziwy Profil". Serwisy te nie ponoszą kosztów przeprowadzenie badań, a ich wyniki posłużą do targetowania sprzedawanej powierzchni reklamowej.

Serwisy internetowe, które nie są zrzeszone w sieciach reklamowych mogą oczywiście skorzystać z badania, ale na zasadach komercyjnych. Cena badania "Prawdziwy profil" dla takich serwisów jest wyliczana w taki sposób, że witryna płaci za badanie ankietowe (pop-up) oraz za ruch internetowy, jaki generuje (mierzony w odsłonach). Cena za badanie ankietowe jednej witryny wynosi 300 USD na kwartał, zaś badanie ruchu na serwisie również kosztuje 300 USD kwartalnie za 400 tys. odsłon miesięcznie. Jeżeli serwis ma więcej niż 400 tys. odsłon miesięcznie, opłata będzie proporcjonalnie większa.