Rumuńscy internauci

Badania przeprowadzone przez Ascendo wykazały, że studenci stanowią 44,7% wszystkich użytkowników Internetu w Rumunii.

Następną w kolejności grupę stanowią absolwenci wyższych uczelni -około 27%. Dostęp do Internetu deklarowało 7% wszystkich respondentów, natomiast stale gości w Sieci 5%. Znaczna część uczestników badania korzysta z Internetu w kawiarniach internetowych (36%). 27% internautów łączy się poprzez sieci akademickie a 13% korzysta z łączy domowych (tyle samo korzysta z Internetu będąc „u rodziny w gościach”).

Nastolatki (między 14 a 17 rokiem życia) stanowią prawie jedną piątą internautów. Większość rumuńskich użytkowników Sieci to osoby między 18 a 34 rokiem życia (62%). Dwie trzecie internautów to mężczyźni.

Blisko jedna trzecia użytkowników, korzysta z Internetu więcej niż 3 godziny w tygodniu. Tyle samo spędza w Sieci poniżej godziny tygodniowo.

W 2000 roku na reklamę internetową przeznaczono w Rumunii ok. 1 mln USD.

<i>Źródło: Europemedia.net</i>