Rozwojowe spotkanie

W ubiegłym tygodniu miały miejsce obrady Rady Telekomunikacji. Czy prace jakie podejmuje rada wraz Z URTiP zaowocują wprowadzeniem tańszych usług telekomunikacyjnych i szybszym rozwojem polskiego Internetu? Miejmy nadzieję że tak!

Spotkanie zaowocowało m.in. przyjęciem uchwały dotyczącej stanowiska zespołu do spraw PLC (technologia dostępu do Internetu przez "gniazdko" elektryczne), który w ostatnich tygodniach dokonał wstępnej analizy prawnej i możliwości technicznych użytkowania w Polsce urządzeń i systemów pozwalających na transmisję danych za pomocą sieci energetycznych niskiego napięcia. Członkowie zespołu podkreślali, że w przypadku wprowadzenia systemu PLC w sytuacji, gdy nie istnieją w tej chwili w Polsce normy określające zasady kompatybilności z istniejącymi systemami radiokomunikacyjnymi, konieczna jest duża ostrożność. W przypadku powodowania zakłóceń pracy służb radiokomunikacyjnych operatorzy i instalatorzy systemów PLC powinni zapewnić ich skuteczne i szybkie usuwanie. Na podstawie opinii rada podjęła decyzję, że w chwili obecnej możliwe jest wprowadzenie pilotażowych systemów typu PLC, przy jednoczesnej ich starannej kontroli technicznej.

O wprowadzeniu technologii PLC w Polsce mówi się już od dawna. Mimo testowania tego sposobu przesyłania danych już w kilku polskich miastach, technologia ta napotyka jednak wiele problemów technicznych. Transmisja danych za pośrednictwem linii energetycznych może powodować zakłócenie transmisji radiowych, a także zdaniem niektórych ekspertów, może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

Rada zajęła się także innymi problemami, nad których rozwiązaniem współdziała z URTiP. Dyskutowano o m.in. możliwościach obniżenia cen usług świadczonych przez dominującego operatora stacjonarnego oraz o pracach zmierzających do obniżki cen za połączenia telefoniczne kierowane z sieci stacjonarnej do sieci komórkowych oraz połączenia interkonektowe między TP SA a innymi operatorami.

URTiP podjął także prace zmierzające do wprowadzenia na szeroką skalę rozliczeń ryczałtowych za połączenia z Internetem, opłat za czas faktyczny, nie zaś za czas łączenia między modemami oraz o ewentualny podział wpływów z ruchu generowanego przez dostawców treści internetowych z dostawcami dostępu do Internetu.