Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Rozwojowe spotkanie

W ubiegłym tygodniu miały miejsce obrady Rady Telekomunikacji. Czy prace jakie podejmuje rada wraz Z URTiP zaowocują wprowadzeniem tańszych usług telekomunikacyjnych i szybszym rozwojem polskiego Internetu? Miejmy nadzieję że tak!

Spotkanie zaowocowało m.in. przyjęciem uchwały dotyczącej stanowiska zespołu do spraw PLC (technologia dostępu do Internetu przez "gniazdko" elektryczne), który w ostatnich tygodniach dokonał wstępnej analizy prawnej i możliwości technicznych użytkowania w Polsce urządzeń i systemów pozwalających na transmisję danych za pomocą sieci energetycznych niskiego napięcia. Członkowie zespołu podkreślali, że w przypadku wprowadzenia systemu PLC w sytuacji, gdy nie istnieją w tej chwili w Polsce normy określające zasady kompatybilności z istniejącymi systemami radiokomunikacyjnymi, konieczna jest duża ostrożność. W przypadku powodowania zakłóceń pracy służb radiokomunikacyjnych operatorzy i instalatorzy systemów PLC powinni zapewnić ich skuteczne i szybkie usuwanie. Na podstawie opinii rada podjęła decyzję, że w chwili obecnej możliwe jest wprowadzenie pilotażowych systemów typu PLC, przy jednoczesnej ich starannej kontroli technicznej.

O wprowadzeniu technologii PLC w Polsce mówi się już od dawna. Mimo testowania tego sposobu przesyłania danych już w kilku polskich miastach, technologia ta napotyka jednak wiele problemów technicznych. Transmisja danych za pośrednictwem linii energetycznych może powodować zakłócenie transmisji radiowych, a także zdaniem niektórych ekspertów, może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

Rada zajęła się także innymi problemami, nad których rozwiązaniem współdziała z URTiP. Dyskutowano o m.in. możliwościach obniżenia cen usług świadczonych przez dominującego operatora stacjonarnego oraz o pracach zmierzających do obniżki cen za połączenia telefoniczne kierowane z sieci stacjonarnej do sieci komórkowych oraz połączenia interkonektowe między TP SA a innymi operatorami.

URTiP podjął także prace zmierzające do wprowadzenia na szeroką skalę rozliczeń ryczałtowych za połączenia z Internetem, opłat za czas faktyczny, nie zaś za czas łączenia między modemami oraz o ewentualny podział wpływów z ruchu generowanego przez dostawców treści internetowych z dostawcami dostępu do Internetu.