Rozwiązania z Polski dla NATO

ComputerLand będzie dostawcą rozwiązań informatycznych dla struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Spółka podpisała umowę o współpracy z agencją NATO Consultation, Command and Control Agency (NC3A), która określa zasady świadczenia usług informatycznych dla sił Sojuszu. ComputerLand otrzymał prawo do projektowania, wdrażania oraz budowy infrastruktury informatycznej dla struktur NATO.

Współpraca przewiduje m.in. wdrażanie aplikacji Oracle klasy ERP z dziedziny finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, opracowywanie map cyfrowych Polski i jej poszczególnych regionów, budowę sieci typu LAN i WAN, jak również szkolenia dla użytkowników tych systemów.

NC3A to techniczny pion NATO. Prowadzi działalność w trzech podstawowych obszarach: zaplecza naukowego i technicznego, polityki rozwoju i planowania oraz wspierania systemów zaopatrzenia w najnowsze rozwiązania technologiczne. ComputerLand posiada specjalny dział, zajmujący się opracowaniem produktów dla sił zbrojnych. Niektóre rozwiązania CL już zostały wdrożone w polskim wojsku.

W ubiegłym tygodniu także Softbank poinformował o nawiązaniu współpracy z NC3A. Spółka również zakłada w swojej strategii wejście na rynek produktów dla struktur wojskowych.

Szacuje się, że tylko tegoroczne wydatki NC3A na zwiększenie zdolności bojowej armii nowych członków NATO i ich dostosowanie do struktur Sojuszu wyniosą 540 mln dolarów.