Rozwiązania Mercury Interactive w BRE Banku

Mercury Interactive Corporation - dostawca oprogramowania i usług w zakresie optymalizacji automatycznych procesów biznesowych, poinformował o wdrożeniu swoich aplikacji w BRE Banku.

W BRE Banku Mercury Interactive wdrożył WinRunner v. 7.5 i Astra LoadTest v. 5.0, które, umożliwiając ingerencję testera w generowany przez aplikację skrypt. Przyspieszają też proces testowania. Za ich pomocą łatwo definiowane są scenariusze testów. Mają też możliwość wielokrotnego ich użycia przy kolejnych aktualizacjach testowanego oprogramowania. Rozwiązania te mogą być również stosowane dla aplikacji napisanych w różnych technologiach internetowych.

Oprogramowanie Mercury Interactive było już wcześniej używane w BRE Banku.