Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Rozszerzyć sieć

Warszawska firma Almitel zaprezentowała urządzenia do dynamicznego zarządzania pasmem i do kompresji danych w sieciach IP.

Specyfika protokołu IP nie pozwala na kontrolowanie strumieni przesyłanych danych (głos, obraz, dane, WWW) o zróżnicowanych wymaganiach jakościowych i dostępności pasma. Przebudowa sieci i poszerzenie łącza nie zawsze się sprawdzają, a poza tym mogą być inwestycjami nieopłacalnymi. W niektórych przypadkach dalsze poszerzenie pasma może też okazać się niemożliwe.

Rozwiązaniem problemów mogą być więc urządzenia zaprezentowane przez Almitel. DSM-100 firmy PacketStream sprawuje kontrolę ruchu dla każdego strumienia informacji pojawiającego się w zarządzanym łączu. Kontrolowany jest ruch zarówno przychodzący, jak i wychodzący. Każdy strumień informacji stanowi oddzielną kolejkę, tworząc wirtualne połączenie, którego reguły mogą być definiowane przez użytkownika. DSM?100, kontrolując każdy strumień danych oddzielnie, pozwala na zagwarantowanie QoS (Quality of Srvice) dla aplikacji czasu rzeczywistego (np. VoIP czy wideokonferencje).

Częstym problemem związanym z efektywnością pasma jest wielkość przesyłanych plików lub danych. Analiza transmisji pokazuje, że nawet do 90% ruchu w sieci jest ruchem powtarzalnym. Oznacza to, że poprawę efektywności transmisji może zapewnić kompresja pozwalająca na zmniejszenie liczby powtórzeń, a w związku z tym na zmniejszenie objętości przesyłanych informacji. Urządzenie SR-50 firmy Peribit, kompresując przesyłane dane, pozwala na zwielokrotnienie pojemności łącza od 3 do 10 razy. Zarówno DSM-100, jak i SR-50 mogą ze sobą współpracować, poprawiając skuteczność wykorzystania posiadanego pasma i pozwalając na obniżenie kosztów.

Koszt każdego z ww. urządzeń kształtuje się na poziomie 6 tys. USD. Do tego należy doliczyć opłaty licencyjne w przypadku poszerzenia wielkości obsługiwanego pasma. Jak twierdzą przedstawiciele Almitela, zakup urządzeń zwraca się już po 6–12 miesiącach od ich wdrożenia, w zależności od kosztów dostępu do Internetu. W szczególnych przypadkach zakup tych urządzeń zwraca się już po niecałych trzech miesiącach. Wiedza ta jest oparta na danych z firm, które zakupiły już DSM-100 i SR-50. Na całym świecie jest ich na razie kilkaset. Oba urządzenia w Polsce były już testowane w spółce Agora i w jednej z dużych firm ubezpieczeniowych.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że wprowadzane na nasz rynek rozwiązania innowacyjne są dziełem młodych firm - PacketStream funkcjonuje od 1999 r., Peribit został założony w roku 2000. Spółka Almitel powstała natomiast przed kilkoma miesiącami.