Rozszerzenia NASK-u zatwierdzone

NASK poinformował, że organizacja IETF (Internet Engineering Task Force) zatwierdziła opracowany przez firmę dokument, opisujący rozszerzenia do standardu rejestracji domen EPP (Extensible Provisioning Protocol).

IETF nadał dokumentowi status "Internet-Draft". Opisuje on rozszerzenia wprowadzone przez

do standardu EPP, umożliwiającego zdalne rejestrowanie oraz zarządzanie nazwami domen internetowych utrzymywanych w Registry (NASK) przez Registrarów (podmioty, z którymi NASK zawarł stosowne porozumienia). Dzięki wdrożeniu automatycznego, całodobowego systemu, partnerzy NASK mogą brać bezpośredni udział w rejestracji i utrzymywaniu nazw internetowych w domenie .pl. Wspomniane porozumienia NASK podpisał już z 12 podmiotami – m.in. z Onet.pl.

NASK jest pierwszym w Europie krajowym rejestratorem domen, który wdrożył system EPP. Poza Polską jest on wykorzystywany jedynie w USA przez firmy rejestrujące domeny .us, .com oraz .net.