Rozsądna walka Google z fałszywymi kliknięciami

Raport niezależnego eksperta potwierdził, że starania Google w walce z fałszywi kliknięciami są "rozsądne".

W Google jest wyznaczony zespół do walki ze zjawiskiem click fraud, który liczy sobie około 36 pracowników. Dwunastu z nich to inżynierowie, zajmujący się tworzeniem narzędzi do walki z fałszywymi kliknięciami.

"Może rozwiązań, jakie stosuje zespół Click Quality, nie można nazwać mianem perfekcyjnych... Jednak problem fałszywych kliknięć, był w Google pod koniec 2005 roku pod kontrolą" - pisze Tuzhilin.

Powstanie raportu, było częścią umowy w ramach ugody, jaką Google zawarło z firmą Lane's Gift's. W sprawie sądowej z początku roku, poszło właśnie o fałszywe kliknięcia.

Raport został napisany przez Alexandra Tuzhilina, profesora informatyki z Uniwersytetu w Nowym Jorku. Był on jedną z nielicznych osób spoza Google, która miała szansę zobaczyć jak od wewnątrz działa firma - poznać dokumenty i metody działania, porozmawiać z personelem.

W dokumencie można znaleźć wiele interesujących faktów. Tuzhilin pisze m.in. o tym, że Google do marca 2005 roku nie zaliczał podwójnych kliknięć, które ewidentnie wynikały z przyzwyczajeń użytkowników komputerów, do click fraud. Autor podaje również możliwe metody ulepszenia metod walki z fałszywymi kliknięciami, takie jak eksploracja danych czy bardziej zaawansowane filtry.

Cały raport dostępny jest tutaj. (ang.)

***

Więcej o click fraud:

14,1% kliknięć jest fałszywych

Naga prawda o fałszywych kliknięciach