Rozpoczął się drugi przetarg na częstotliwości 3,6 - 3,8 GHz

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty zakończył postępowanie konsultacyjne i ogłosił kolejny przetarg na wolne częstotliwości 3,6 - 3,8 GHz. Pasmo to jest wykorzystywane do świadczenia "stacjonarnych" usług radiowych - m.in. szerokopasmowego dostępu do internetu. Zainteresowane podmioty mogą składać oferty do 15 czerwca br.

Tym razem URTiP ogłosił przetarg na trzy ogólnopolskie kanały dupleksowe 2 x 3,5 MHz o szerokości 7 MHz każdy. Rezerwacja kanałów będzie uprawniała operatorów do wykorzystania tych częstotliwości do końca 2020 roku. Najistotniejszymi kryteriami przetargu będą: zachowanie konkurencyjności i oferowana cena (kryteria łączne, max 400 punktów), wiarygodność finansowa operatora (120 pkt.), proponowane rozwiązania techniczne usług (70 pkt.), studium ekonomiczno finansowe oferty/plan strategiczny przedsięwzięcia (80 pkt.) oraz doświadczenie w branży telekomunikacyjnej (30 pkt.).

Jak już wcześniej pisaliśmy przetarg na ogólnopolskie częstotliwości 3,6 - 3,8 GHz to oferta dla dużych podmiotów z odpowiednim zapleczem finansowym, nie zaś niewielkich dostawców chcących świadczyć coraz popularniejsze usługi bezprzewodowego dostępu do internetu. Minimalną jednorazową opłatę jaką za rezerwacje jednej pary kanałów URTiP ustalił na 1,084 mln zł. Zwycięzcy przetargu zapłacą oczywiście tyle ile zadeklarowali. Do tego dojdą jeszcze opłaty roczne za użytkowanie częstotliwości - a te wynoszą dwukrotnie więcej niż opłata minimalna za rezerwacje pojedynczego kanału dupleksowego.