Różnice w badaniach Internetu

W środę zostały opublikowane badania dotyczące Internetu, przeprowadzone niezależnie przez OBOP i SMG/KRC. Spore różnice w wynikach sprowokowały nas do sprawdzenia, według jakiej metodologii przeprowadzano te badania oraz według jakich kryteriów dobrano grupę reprezentatywną.

Paweł Bravo z SMG/KRC poinformował nas, że badania, których wyniki podał PAP, zostały przeprowadzone na zamówienie na reprezentatywnej grupie klientów. Oznacza to, że nie zostały przeprowadzone na grupie reprezentatywnej dla wszystkich użytkowników Internetu w Polsce, tak jak to zrobił OBOP. To może tłumaczyć pewne rozbieżności.

Paweł Bravo przysłał nam wyniki badań Net Track, przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie internautów z całej Polski w czerwcu tego roku. Najpopularniejszą witryną wśród polskich internautów nadal jest Onet, który w ciągu miesiąca odwiedziło 43,6 proc. respondentów. Za nim plasują się: Wirtualna Polska – 31,4 proc., Altavista – 16,8 proc., a później Yahoo, RMF FM, Interia, Gazeta Wyborcza, Panorama Firm i Arena.

Badanie jest tzw. badaniem wspomaganym, tzn. respondenci musieli wskazać spośród kilkunastu wymienionych witryn najczęściej przez nich odwiedzane.

Norbert Molski z OBOP-u poinformował nas, że jego firma przeprowadziła badania na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku powyżej 15 lat. Pytania zadawane respondentom różniły się jednak zasadniczo od pytań zadawanych przez SMG/KRC. OBOP pytał m.in. o dostęp do Internetu, częstotliwość czy sposoby korzystania z Sieci. Pytanie, którego wyniki różniły się najbardziej od wyników SMG/KRC, zostało postawione w trojaki sposób: czy respondenci kiedykolwiek korzystali z wymienionych witryn, czy korzystali w ciągu ostatniego miesiąca i z którego korzystają najczęściej. Na pytanie, czy kiedykolwiek korzystali z witryny Onetu, pozytywnie odpowiedziało 54,6 proc. badanych. Z Wirtualnej Polski korzystało 48, 2 proc. respondentów.