Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Różnice w badaniach Internetu

W środę zostały opublikowane badania dotyczące Internetu, przeprowadzone niezależnie przez OBOP i SMG/KRC. Spore różnice w wynikach sprowokowały nas do sprawdzenia, według jakiej metodologii przeprowadzano te badania oraz według jakich kryteriów dobrano grupę reprezentatywną.

Paweł Bravo z SMG/KRC poinformował nas, że badania, których wyniki podał PAP, zostały przeprowadzone na zamówienie na reprezentatywnej grupie klientów. Oznacza to, że nie zostały przeprowadzone na grupie reprezentatywnej dla wszystkich użytkowników Internetu w Polsce, tak jak to zrobił OBOP. To może tłumaczyć pewne rozbieżności.

Paweł Bravo przysłał nam wyniki badań Net Track, przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie internautów z całej Polski w czerwcu tego roku. Najpopularniejszą witryną wśród polskich internautów nadal jest Onet, który w ciągu miesiąca odwiedziło 43,6 proc. respondentów. Za nim plasują się: Wirtualna Polska – 31,4 proc., Altavista – 16,8 proc., a później Yahoo, RMF FM, Interia, Gazeta Wyborcza, Panorama Firm i Arena.

Badanie jest tzw. badaniem wspomaganym, tzn. respondenci musieli wskazać spośród kilkunastu wymienionych witryn najczęściej przez nich odwiedzane.

Norbert Molski z OBOP-u poinformował nas, że jego firma przeprowadziła badania na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku powyżej 15 lat. Pytania zadawane respondentom różniły się jednak zasadniczo od pytań zadawanych przez SMG/KRC. OBOP pytał m.in. o dostęp do Internetu, częstotliwość czy sposoby korzystania z Sieci. Pytanie, którego wyniki różniły się najbardziej od wyników SMG/KRC, zostało postawione w trojaki sposób: czy respondenci kiedykolwiek korzystali z wymienionych witryn, czy korzystali w ciągu ostatniego miesiąca i z którego korzystają najczęściej. Na pytanie, czy kiedykolwiek korzystali z witryny Onetu, pozytywnie odpowiedziało 54,6 proc. badanych. Z Wirtualnej Polski korzystało 48, 2 proc. respondentów.