Różne są obyczaje

Włoscy biznesmeni okazali się najbardziej sceptyczni w ocenie zalet nowoczesnych rozwiązań B2B.

Badania, przeprowadzone przez niezależnego konsultanta we współpracy z firmą badawczą Izodia polegały na telefonicznych wywiadach z 360 dyrektorami firm o rocznych obrotach do 700 mln USD. Takie kryterium autorzy badania przyjęli za decydujące o przynależności do grupy średnich przedsiębiorstw. Wywiady przeprowadzono w USA, Europie i RPA.

Najbardziej otwarci na nowe technologie handlu są przedsiębiorcy w USA - 75% badanych korzysta z różnego rodzaju rozwiązań B2B, lub zamierza z nich skorzystać. Zaraz po nich są przedsiębiorcy brytyjscy - 69% entuzjastów B2B a dalej holenderscy, niemieccy i szwedzcy. Połowa włoskich respondentów natomiast nie widzi korzyści z technologii B2B. Podobnie nie jest nią zainteresowanych 25% przedsiębiorców południowoafrykańskich i 21% niemieckich.

Za najistotniejsze zastosowanie technologii B2B 85% amerykańskich przedsiębiorców uznało dostęp do internetowych giełd, natomiast większość brytyjskich respondentów uznała za takowe systemy zarządzania łańcuchem dostaw. 56% wszystkich ankietowanych za najistotniejsze uważa integrację systemów handlu elektronicznego z logistyką przedsiębiorstwa.

<i>Źródło: TheStandard</i>