Roszady w Grupie Onet

NWZA GO dokonało zmiany na stanowisku prezesa i wiceprezesa spółki. Wymienionych zostało ponadto dwóch członków rady nadzorczej.

NWZA Grupy Onet odwołało ze składu rady nadzorczej spółki Macieja Żaka, Roberto Fanconi i Michała Broniatowskiego. Z funkcji prezesa odwołany został Paweł Kosmala, a z funkcji wiceprezesa – Wojciech Kostrzewa.

Jednocześnie zgromadzenie powołało do pełnienia funkcji prezesa Jana Wejcherta, na stanowisko wiceprezesa Michała Broniatowskiego i Sławomira Lachowskiego, Wiesława Olesia oraz Romano Fanconi na członków rady nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie 4 marca.

GO podpisała ponadto umowę z Optimusem w sprawie wzajemnych rozliczeń związanych z podziałem Optimusa. Umowa precyzuje zapisy zasad rozliczeń ustalonych wcześniej.

przejmie na swój rachunek i ponosić będzie koszty związane z rozliczeniami i zobowiązaniami, które przedstawione zostały lub zostaną GO po dniu wydzielenia. Dotyczy to zobowiązań podatkowych części technologicznej dawnego Optimusa, która po podziale znalazła się w Optimus S.A. GO ponosiła dotychczas koszty bieżące związane z działalnością dzielonego Optimusa.