Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Rośnie strata AOL TW

Strata netto firmy w III kw. br. zwiększyła się do 996 mln USD, z 902 mln USD rok wcześniej. AOL TW obniża swoje prognozy całoroczne.

Strata netto przeliczona na akcje dpowiada 22 centom na akcję (w poprzednim roku 21 centów). Wyniki te uwzględniają m.in. 134 mln USD kosztów fuzji.

Przychody koncernu wzrosły o 6% do 9,3 mld USD, głównie za sprawą 13% wzrostu przychodów z subskrypcji (do 4,2 mld USD). Liczba subskrybentów usług AOL TW wzrosła o 18,2 mln USD, do 137 mln w stosunku rocznym. Serwisy online zyskały w III kw. 1,3 mln nowych subskrybentów. Ich liczba wzrosła więc do 31,3 mln, a w ciągu roku - o 6,7 mln. Liczba użytkowników modemów kablowych w ramach programu Road Runner wzrosła o 252 tys., do 1,7 mln, czyli wartości dwukrotnie większej niż rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży zawartości wzrosły o 6%, do 3,2 mld USD. Przychody z reklam i sprzedaży spadły o 5% do 1,9 mld USD. Zmniejszył się też ich udział w całkowitych przychodach koncernu: z 25 % do 21% w stosunku do ub. kwartału.

Przychody w samym AOL wzrosły w stosunku rocznym o 13%, do 2,2 mld USD. Przychody z subskrypcji wzrosły o 14%, podczas gdy przychody z reklam i e-handlu wzrosły o 5%. Wzrost w reklamie wynikał jednak z większej liczby reklam barterowych, podczas gdy spadła liczba transakcji gotówkowych.

AOL TW obciął wcześniejsze prognozy wzrostu przychodów z 10,5 % do 5-7%, a przychodów EBITDA – z 30% do 20%. W związku ze słabszymi od spodziewanych wynikami za III kw. I obniżką prognoz całorocznych, Merill Lynch obniżył rekomendację dla akcji AOL TW, z „kupuj” do „ neutralnie”.