Rośnie rynek e-rekrutacji

Według raportu IDC, wartość rynku e-rekrutacji wzrosła w 2001 roku do 2,8 mld USD, o 53% w stosunku do roku poprzedniego. W ciągu najbliższych czterech lat będzie on najbardziej dynamicznie rozwijającym się segmentem rynku pośrednictwa pracy.

Wzrost tego segmentu rynku nastąpił jednak w głównej mierze dzięki dobrym wynikom internetowych serwisów rekrutacyjnych w I połowie 2001 roku. W drugiej połowie ub. roku obserwowany wzrost był znacznie wolniejszy. Według IDC w 2006 roku wartość rynku internetowego pośrednictwa pracy wyniesie 15,7 mld USD. Średni roczny przyrost wartości wyniesie w latach 2001- 2006 ponad 40%.

Tymczasem całkowita wartość rynku rekrutacji w 2001 roku zmalała o 13%, do 62,0 mld USD. Było to spowodowane głównie obserwowanym w światowej gospodarce spowolnieniem. Wartość rynku pośrednictwa pracy na świecie wyniesie w 2006 roku 96 mld USD, co oznacza, że będzie on rósł w latach 2001 – 2006 średnio o prawie 9%. W głównej mierze – dzięki wspomnianemu już dynamicznemu rozwojowi wirtualnych usług w tym zakresie. Z prognoz IDC wynika, że w ciagu pięciu lat udział segmentu interentowego w tym rynku wzrośnie z 4,5% do 16,3%.