Rośnie presja w prasie na większe zyski z e-reklamy

Na początku tego roku amerykańska prasa zarobiła mniej niż w zeszłym roku. Wydawcy liczą jednak na to, że biura sprzedaży nadgonią stratę przychodami z internetu. Chociaż nominalna wartość zysków z e-reklamy jest wyższa, tempo wzrostu okazuje się być znacznie wolniejsze niż w 2007 roku.

Ogółem amerykańska branża prasowa zarobiła na e-reklamie w pierwszym kwartale br. 804 mln USD - wskazują najnowsze badania Newspaper Association of America. To jedynie o 7,2% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wtedy prasa wygenerowała przychody z reklamy internetowej na poziomie 750 mln USD, co oznacza wzrost o 22% w porównaniu z 2006 rokiem).

Z kolei przychody z reklamy tradycyjnej wyniosły w pierwszym kwartale br. prawie 8,4 mld USD (co wciąż stanowi lwią część ogólnych przychodów). To niestety jest mniej o prawie 1,5 mld USD w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Spadek spowodowany był malejącym zainteresowaniem reklamodawców umieszczaniem reklam w prasie. Jak wskazuje NAA, budżety reklamowe coraz częściej przenoszone są do internetu. Nic zatem dziwnego, że rośnie presja w biurach sprzedaży na zwiększenie udziału e-reklamy w ogólnych przychodach.

Informację podajemy za MarketingVox.