Rośnie ilość informacji cyfrowych

Mimo kryzysu gospodarczego ilość informacji cyfrowych wzrosła w ubiegłym roku szybciej, niż się spodziewano. Według badań IDC wykonanych na zlecenie firmy EMC, w ubiegłym roku utworzono 3 892 179 868 480 350 000 000 nowych bitów danych.

Z badań wynika, że mimo gorszej koniunktury dynamika cyfrowego świata i przyrostu danych jest niezagrożona, a ilość informacji cyfrowych stworzonych i przesłanych przez Internet, sieci telefoniczne i media elektroniczne w 2008 r. rosła o 3% szybciej niż przewidywano we wcześniejszej prognozie IDC.

Raport Digital Universe na temat cyfrowego wszechświata podaje, ze łączną objętość danych stworzonych w 2008 r. wyniosła 487 miliardów gigabajtów. Badania pokazują, ze roczna stopa wzrostu wszechświata cyfrowego wynosi prawie 60%, a więc rośnie on szybciej niż przewidywano i do roku 2011 osiągnie wielkość prawie 1,8 ZB (zattabajtów, 1 ZB = 1021 B), co oznacza 10-krotny wzrost w ciągu 5 lat.

Wzrost ten potęgować będą w kolejnych latach m.in. liczba użytkowników mobilnych, która ma wzrosnąć w najbliższych 4 latach trzykrotnie, ponad 3 krotny wzrost liczby nowoczesnych urządzeń informatycznych tj. systemy nawigacji samochodowej czy maszyny przemysłowe oraz 8-krotny wzrost częstotliwości komunikowania się między ludźmi poprzez pocztę elektroniczną, komunikatory, serwisy społecznościowe.

W raporcie IDC czytamy, że tylko około połowa naszego śladu cyfrowego wiąże się z indywidualnymi działaniami ludzi, takimi jak robienie zdjęć, wysyłanie maili czy wykonywanie rozmów przez telefony cyfrowe. Druga połowa stanowi to tzw. "cień cyfrowy", czyli informacja o nas, zawarta np. w rejestrach finansowych, listach wysyłkowych, historii przeglądania stron WWW czy obrazach zarejestrowanych przez kamery monitoringu w portach lotniczych i centrach miast.

Pełny raport znajduje się na stronie http://poland.emc.com/leadership/digital-universe/expanding-digital-universe.htm