Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Rosnące zaufanie

Jak podał monachijski instytut Ifo, indeks zaufania w gospodarce Eurolandu wzrósł w III kw. br. do najwyższego poziomu od ponad dwóch lat.

Jest to sygnał, że ożywienie gospodarcze w strefie euro nabrało tempa. Wskaźnik zaufania wzrósł z 89,8 punktu w II kw. do 96,6 punktu w III kw. 2004. Prezes instytutu Ifo, Hans-Werner Sinn uważa, że sytuacja gospodarcza w najbliższych miesiącach nadal będzie się poprawiała, a prognozy na najbliższe półrocze są pozytywne dla wszystkich krajów strefy euro.

W III kw. br. wzrósł również wskaźnik oceny obecnych warunków gospodarczych - z 63,6 punktu do 76,6 punktu, czyli pułapu najwyższego od 2001 r. Indeks oczekiwań na przyszłość wzrósł do 113,2 punktu ze 111,6 punktu.

Instytut Ifo tworzy swoje kwartalne indeks na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród 333 ekspertów ekonomicznych z międzynarodowych firm.