Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Rosną wpływy elektronicznych oszustów

Według raportu amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu (FTC) w 2003 roku kradzież tożsamości, oszustwa w aukcjach internetowych oraz oszukańcze mechanizmy zakupów z domu wyciągnęły z kieszeni amerykańskich konsumentów 437 mln USD.

W ub. roku FTC otrzymała ponad 0,5 mln skarg konsumentów, o 40% więcej niż w 2002 roku. Około 40% tych skarg dotyczyło kradzieży tożsamości dokonywanej poprzez "phishing" (do użytkownika dociera e-mail od nieistniejącej firmy, za pomocą którego nadawca stara się wydobyć informacje poufne i osobiste, aby potem wykorzystać je do kradzieży tożsamości) i inne związane z Siecią sztuczki. FTC uważa, że skala zjawiska jest jeszcze większa, jako że statystyka obejmuje jedynie formalnie przyjęte skargi konsumentów. Według FTC tylko około 60% z tych, którzy zgłosili skargę do komisji, zdecydowało się dodatkowo pofatygować na policję.

Wartość mediany dla wszystkich ujętych w raporcie przypadków strat wyniosła w ub. roku 228 USD. Największą część oszustw stanowiły defraudacje kart kredytowych. Kolejne miejsca zajęły oszustwa związane z wykorzystaniem linii telefonicznej, związane z zatrudnieniem, dokumentami rządowymi, pożyczkami. Oszukańcze aukcje internetowe przyniosły 15% odnotowanych przez FTC w ub. roku strat; oszukańcze transakcje typu shop-at-home czy w sprzedaży katalogowej - 9%.

Co zaskakujące, najwięcej strat ponieśli teoretycznie dobrze zaznajomieni z zaletami i niebezpieczeństwami Internetu użytkownicy w wieku 20 - 39 lat. Osoby w tym wieku stanowiły połowę zgłaszających skargi. Skarżący w wieku 40 - 49 lat - już tylko jedną czwartą.

Ofiary oszustw internetowych (wyłączając kradzież tożsamości) poniosły straty w wysokości około 200 mln USD co stanowi 55% wszystkich strat ujętych w raporcie FTC (w 2002 roku - 45%). Mediana dla przypadków oszustw internetowych wyniosła 195 USD. Najczęściej ofiarami padali użytkownicy aukcji internetowych (48% zgłoszonych wypadków); następnie - transakcji typu shop-at-home i katalogowych - 20% zgłoszeń; 8% stanowiły zgłoszenia związane z oszustwami przy korzystaniu z usług dostępowych, 6% - oszustwa jakich użytkownicy doświadczyli korzystając z serwisów dla dorosłych, 4% - decydując się na transfer pieniędzy z zagranicy.