Rosną wpływy elektronicznych oszustów

Według raportu amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu (FTC) w 2003 roku kradzież tożsamości, oszustwa w aukcjach internetowych oraz oszukańcze mechanizmy zakupów z domu wyciągnęły z kieszeni amerykańskich konsumentów 437 mln USD.

W ub. roku FTC otrzymała ponad 0,5 mln skarg konsumentów, o 40% więcej niż w 2002 roku. Około 40% tych skarg dotyczyło kradzieży tożsamości dokonywanej poprzez "phishing" (do użytkownika dociera e-mail od nieistniejącej firmy, za pomocą którego nadawca stara się wydobyć informacje poufne i osobiste, aby potem wykorzystać je do kradzieży tożsamości) i inne związane z Siecią sztuczki. FTC uważa, że skala zjawiska jest jeszcze większa, jako że statystyka obejmuje jedynie formalnie przyjęte skargi konsumentów. Według FTC tylko około 60% z tych, którzy zgłosili skargę do komisji, zdecydowało się dodatkowo pofatygować na policję.

Wartość mediany dla wszystkich ujętych w raporcie przypadków strat wyniosła w ub. roku 228 USD. Największą część oszustw stanowiły defraudacje kart kredytowych. Kolejne miejsca zajęły oszustwa związane z wykorzystaniem linii telefonicznej, związane z zatrudnieniem, dokumentami rządowymi, pożyczkami. Oszukańcze aukcje internetowe przyniosły 15% odnotowanych przez FTC w ub. roku strat; oszukańcze transakcje typu shop-at-home czy w sprzedaży katalogowej - 9%.

Co zaskakujące, najwięcej strat ponieśli teoretycznie dobrze zaznajomieni z zaletami i niebezpieczeństwami Internetu użytkownicy w wieku 20 - 39 lat. Osoby w tym wieku stanowiły połowę zgłaszających skargi. Skarżący w wieku 40 - 49 lat - już tylko jedną czwartą.

Ofiary oszustw internetowych (wyłączając kradzież tożsamości) poniosły straty w wysokości około 200 mln USD co stanowi 55% wszystkich strat ujętych w raporcie FTC (w 2002 roku - 45%). Mediana dla przypadków oszustw internetowych wyniosła 195 USD. Najczęściej ofiarami padali użytkownicy aukcji internetowych (48% zgłoszonych wypadków); następnie - transakcji typu shop-at-home i katalogowych - 20% zgłoszeń; 8% stanowiły zgłoszenia związane z oszustwami przy korzystaniu z usług dostępowych, 6% - oszustwa jakich użytkownicy doświadczyli korzystając z serwisów dla dorosłych, 4% - decydując się na transfer pieniędzy z zagranicy.