Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Rola internetu przy zakupie kosmetyków

Internauci chętnie kupują kosmetyki online - 42% z nich zadeklarowało, że dokonali takiego zakupu w ostatnich trzech miesiącach, zaś aż 18% kupuje kosmetyki najczęściej właśnie w internecie.

Rola Internetu w procesie zakupu kosmetyków to nowe badanie rynku zlecone przez IAB Polska, a zrealizowane przez PBI i GfK Polonia. Wyniki badania potwierdzają przewidywania IAB dotyczące polskiego internetu - jego użytkownicy niezwykle chętnie wykorzystują sieć szukając informacji, które ułatwiają im podejmowanie decyzji zakupowych.

Najciekawsze wnioski z badania:

* Internet jest źródłem informacji o kosmetykach dla 66% ankietowanych, a dla 41% jest źródłem do którego sięgają najczęściej, przy czym nieco częściej są to mężczyźni (45%). Wśród kobiet 37% deklaruje, że internet jest głównym źródłem informacji. Na dalszych miejscach znalazła się m.in. reklama (27%)

* 6 na 10 osób dzieli się wiedzą nt. kosmetyków z innymi: przesyłają linki do stron z kosmetykami, dyskutują na forach/grupach dyskusyjnych, a także komentują teksty i reklamy

* 8 na 10 zbadanych uważa internet za przydatny przy poszukiwaniu informacji o kosmetykach, a także przy sprawdzaniu opinii

* 3 na 4 badanych zadeklarowało, że znalezione w internecie informacje na temat kosmetyków skłoniły ich do dalszych poszukiwań, zaś 83% wskazuje, że takie informacje pomogły im zdecydować, jakiego zakupu dokonać "w realu"

* poszukiwane informacje online najczęściej dotyczą perfum (58% wskazań), środków do pielęgnacji twarzy (53%) oraz kosmetyków do pielęgnacji ciała (50%)

* 7 na 10 zapytanych jest zdania, iż internet jest dobrym miejscem, aby dowiadywać się o nowościach w ofercie. Co więcej, 69% zapytanych mówi wprost, iż oczekują, że informacje o kosmetykach będą jak najszerzej obecne w internecie.

* 87% ogółu deklaruje kontakt z reklamami kosmetyków online - im młodsza grupa tym więcej (15-24 lat - 93%, powyżej 55 lat - 80%), przy czym 62% deklaruje, że reklama kosmetyków w internecie ich zaciekawiła

* badani chętnie kupują kosmetyki online - 42% z nich zadeklarowało, że dokonali takiego zakupu w ostatnich trzech miesiącach, zaś aż 18% kupuje kosmetyki najczęściej właśnie w internecie.

Jak wskazują powyższe informacje, Internet, jako medium, pełni dla konsumentów bardzo ważną rolę nie tylko w procesie poszukiwania informacji, ale także podejmowania decyzji o zakupie. Jest postrzegany jako zdecydowanie bardziej wiarygodne źródło, niż sprzedawcy czy ambasadorowie marki. Co ważne, internauci nie są biernymi odbiorcami informacji o kosmetykach i ofert - dzielą się informacjami, opiniami z innymi osobami, odwiedzają strony producentów, kojarzą z reklam (zarówno offline, jak i online) promowane produkty, a także konkretne marki.