Rola internetu przy zakupie kosmetyków

Internauci chętnie kupują kosmetyki online - 42% z nich zadeklarowało, że dokonali takiego zakupu w ostatnich trzech miesiącach, zaś aż 18% kupuje kosmetyki najczęściej właśnie w internecie.

Rola Internetu w procesie zakupu kosmetyków to nowe badanie rynku zlecone przez IAB Polska, a zrealizowane przez PBI i GfK Polonia. Wyniki badania potwierdzają przewidywania IAB dotyczące polskiego internetu - jego użytkownicy niezwykle chętnie wykorzystują sieć szukając informacji, które ułatwiają im podejmowanie decyzji zakupowych.

Najciekawsze wnioski z badania:

* Internet jest źródłem informacji o kosmetykach dla 66% ankietowanych, a dla 41% jest źródłem do którego sięgają najczęściej, przy czym nieco częściej są to mężczyźni (45%). Wśród kobiet 37% deklaruje, że internet jest głównym źródłem informacji. Na dalszych miejscach znalazła się m.in. reklama (27%)

* 6 na 10 osób dzieli się wiedzą nt. kosmetyków z innymi: przesyłają linki do stron z kosmetykami, dyskutują na forach/grupach dyskusyjnych, a także komentują teksty i reklamy

* 8 na 10 zbadanych uważa internet za przydatny przy poszukiwaniu informacji o kosmetykach, a także przy sprawdzaniu opinii

* 3 na 4 badanych zadeklarowało, że znalezione w internecie informacje na temat kosmetyków skłoniły ich do dalszych poszukiwań, zaś 83% wskazuje, że takie informacje pomogły im zdecydować, jakiego zakupu dokonać "w realu"

* poszukiwane informacje online najczęściej dotyczą perfum (58% wskazań), środków do pielęgnacji twarzy (53%) oraz kosmetyków do pielęgnacji ciała (50%)

* 7 na 10 zapytanych jest zdania, iż internet jest dobrym miejscem, aby dowiadywać się o nowościach w ofercie. Co więcej, 69% zapytanych mówi wprost, iż oczekują, że informacje o kosmetykach będą jak najszerzej obecne w internecie.

* 87% ogółu deklaruje kontakt z reklamami kosmetyków online - im młodsza grupa tym więcej (15-24 lat - 93%, powyżej 55 lat - 80%), przy czym 62% deklaruje, że reklama kosmetyków w internecie ich zaciekawiła

* badani chętnie kupują kosmetyki online - 42% z nich zadeklarowało, że dokonali takiego zakupu w ostatnich trzech miesiącach, zaś aż 18% kupuje kosmetyki najczęściej właśnie w internecie.

Jak wskazują powyższe informacje, Internet, jako medium, pełni dla konsumentów bardzo ważną rolę nie tylko w procesie poszukiwania informacji, ale także podejmowania decyzji o zakupie. Jest postrzegany jako zdecydowanie bardziej wiarygodne źródło, niż sprzedawcy czy ambasadorowie marki. Co ważne, internauci nie są biernymi odbiorcami informacji o kosmetykach i ofert - dzielą się informacjami, opiniami z innymi osobami, odwiedzają strony producentów, kojarzą z reklam (zarówno offline, jak i online) promowane produkty, a także konkretne marki.