Riverbed Technology: 10 trendów na rynku IT w 2013 roku

Paul St John, Dyrektor Regionalny w firmie Riverbed przedstawił 10 trendów na rynku IT w 2013 roku. W swoich prognozach uwzględnia on rynek polski oraz globalny.

Trendy w Polsce

Riverbed Technology: 10 trendów na rynku IT w 2013 roku

Paul St John

1. Oddziały nieposiadające lokalnych zasobów stają się rzeczywistością

Równolegle do konsolidacji wewnątrz oddziału, postęp technologiczny umożliwia przedsiębiorstwom budowanie "oddziałów bezstanowych", czyli nieposiadających lokalnych zasobów i mających możliwość pracy na danych przechowywanych w centrum danych. Osiągnięcie 100 procent konsolidacji serwerów brzegowych, aplikacji i danych w centrach danych, pozwala skuteczniej zabezpieczać, zarządzać i chronić zasoby.

2. Większa automatyzacja odzyskiwania danych

Dzięki możliwości pracy w trybie awaryjnym oraz uproszczeniu procesu odzyskiwania danych, w roku 2013 stanie się on bardziej zautomatyzowany. Coraz więcej firm podąża w kierunku chmury, gdyż zwiększa się jej przystępność cenowa, inne natomiast modernizują swoje połączenia sieciowe w oddziałach dodając sieć SAN z serwerami wirtualnymi, pozwalając tym samym na kopiowanie istotnych danych do oddziałów.

3. Upowszechnienie mobilności

Przewiduje się, że w roku 2013 w przedsiębiorstwach będzie więcej urządzeń mobilnych niż stacjonarnych. Dzięki dostępności Wi-Fi 802.11n oraz dalszym ulepszeniom takim jak 802.11ac czy technologia 4G, typowe biuro stanie się niebawem zupełnie bezprzewodowe. Coraz więcej przedsiębiorstw będzie również wspierać BYOD (Bring Your Own Device), szczególnie gdy łączy się ono z zastosowaniem wirtualnych desktopów.

Trendy na świecie

4. Chmura napędza tworzenie wielozadaniowych zespołów IT

Aby uzyskać redukcję kosztów, a także zwiększyć elastyczność, wydajność i prędkość dostarczania usług użytkownikom końcowym, a także dokonać konsolidacji firmy wdrażają rozwiązania w zakresie wirtualizacji i chmury. W roku 2012 firmy będą tworzył wielozadaniowe zespoły IT, które będą zajmowały się przetwarzaniem i przechowywaniem danych oraz tworzeniem sieci, a jednocześnie zajmą się rozwiązywaniem problemów oraz przewidywalnym i niezawodnym dostarczaniem aplikacji.

5. Wirtualizacja infrastruktury brzegowej

Rozszerzająca się wirtualizacja centrów danych w coraz większym stopniu zmierza do krawędzi sieci w firmach. Dzięki wirtualizacji, firmy uzyskały możliwość stworzenia w oddziałach wielozadaniowych "skrzynek", eliminując w ten sposób zapotrzebowanie na tradycyjne serwery zdalne.

6. Sieci SDN i centra danych nabierają znaczenia

Przedsiębiorstwa zmierzają w stronę automatyzacji. Programowalna infrastruktura pozwala na wirtualizowanie i kontrolowanie sieci poprzez własne narzędzia i zasadniczo pozwala na jej "programowanie" według określonych parametrów. Dzięki sieciom i centrom danych zwirtualizowanych za pomocą oprogramowania, coraz więcej firm będzie w 2013 opracowywać strategie tworzenia centrów danych, które umożliwią im szybkie dostosowanie infrastruktury do zmieniających się potrzeb. Nowe centra danych zaoferują elastyczność na poziomie, który nie był do tej pory dostępny. Do osiągnięcia tego będzie wymagane tworzenie na bieżąco całych zespołów serwerów i sieci.

7. Implementacja VDI nabiera tempa

Priorytetem dla wielu firm stało się znalezienie opłacalnego i wiarygodnego sposobu na zarządzanie użytkownikami końcowymi w oddziałach. Coraz więcej przedsiębiorstw stawa na centralizację infrastruktury i zarządzanie oddziałami dzięki wirtualizacji desktopów, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo, spełniając wymogi regulacyjne i zwiększając produktywność oraz elastyczność. Wraz ze wzrostem wydajności wirtualnych desktopów coraz więcej firm będzie rozważało możliwość ich wdrożenia.

8. Federacyjny charakter danych

Koncept "Big Data" napędza analityczny ruch w sieci. Przez to coraz więcej firm poszukuje sposobów konsolidacji oraz inwestycji w rozwiązania federacyjne (również w te oparte na chmurze) by wydobywać, zbierać, przekształcać, a następnie przechowywać dane w spójnym formacie.

9. Skalowalność nadal ważna dla przedsiębiorców

W 2013 roku ruch w sieci będzie znacznie większy ze względu na niespotykane dotąd ilości danych, urządzeń i użytkowników. W związku z tym czynniki takie jak, przesył wideo, konsolidacja, odzyskiwanie danych czy środowiska chmurowe skłonią przedsiębiorstwa do efektywniejszego wykorzystywania pasma, ustanawiania priorytetów w ruchu oraz reagowania na wyzwania związanie z opóźnieniami.

10. Lepsza integracja dzięki rozwojowi SaaS

Dziś firmy korzystają przeważnie z całościowych pakietów SaaS. W roku 2013 integracja usług w zakresie przepływu pracy oraz SaaS pozwoli na stworzenie dynamiczniejszego środowiska oferującego zarządzanie w czasie rzeczywistym użytkownikami końcowymi, środowiskami sieciowymi (takimi jak liczne lub rozproszone platformy chmurowe) oraz komponentami aplikacji.