Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Rezerwy zamiast inwestycji

Fundusz MCI utworzył w wynikach za pierwsze półrocze br. rezerwy w wysokości 10,5 mln zł na poczet trwałej utraty wartości spółek portfelowych. Spółka nie dokona też planowanej inwestycji w PPU. Spółka zarządzającą dotąd portalem Expertia.pl ma zostać sprzedana, a portalem będzie zarządzać poprzez firmę Expertia sam fundusz.

Jak informuje fundusz, utworzenie rezerw wynika z faktu spadku wyceny wchodzących w skład portfela spółek technologicznych w pierwszym półroczu 2002. Na rezerwę składa się przeszacowanie wartości akcji CCS z 12,8 mln zł na 8,4 mln zł oraz wartości pozostałych aktywów spółki. Wartość aktywów netto MCI Management po dokonaniu przeszacowań wynosi 0,97 zł na akcję.

MCI poinformował ponadto, że nie dokona planowanego na ten rok dofinansowania PPU – operatora portalu ubezpieczeniowego Expertia.pl. Powodem jest, jak napisano w komunikacie, fakt „wolniejszego wzrostu przychodów” oraz przedłużenie się rozmów z ubezpieczycielami, którzy mieliby wprowadzać na platformę kolejne produkty.

Zamiast tego przeprowadzona zostanie restrukturyzacja kapitałowa i kosztowa PPU oraz Expertii. PPU ma zostać sprzedana, a działalnością portalu będzie zarządzać spółka Expertia. Jej prezesem został Arkadiusz Świerszcz, który dotychczas był wiceprezesem PPU.

MCI odkupi od PPU na podstawie podpisanej właśnie umowy inwestycyjnej 50% udziałów Expertii za 50 tys. zł. Kolejne udziały fundusz nabędzie od spółki po rejestracji nowych udziałów. Wcześniej, „na rzecz osoby fizycznej”, fundusz sprzedał 59,8% akcji PPU – łącznie ponad 121 tys. akcji i akcji z emisji w trakcie rejestracji o wartości ewidencyjnej 4,2 mln zł sprzedano za 121 zł (0,001 zł za akcję). Obecny właściciel PPU, którym jest zarazem dotychczasowy prezes PPU, Maciej Bud-Gusaim, w rozmowie z IS, zdecydował się nie komentować wydarzenia, jak również dalszych perspektyw portalu. „Ja już w tym nie uczestniczę” – powiedział.