Restrukturyzacja już

Elektrim wyznaczył datę restrukturyzacji obligacji na 4 września. W myśl porozumienia z obligatariuszami spłata pierwszej raty w wysokości 100 mln EUR powinna nastąpić w ciągu pięciu dni od tej daty.

Zarząd Elektrimu poinformował swoich obligatariuszy, że restrukturyzacja posiadanych przez nich papierów dłużnych holdingu o łącznej wartości 440 mln EUR nastąpi 4 września. Konta posiadaczy obligacji będą zablokowane od 2 do 6 września. Przewidziana porozumieniem spłata pierwszej puli nowych obligacji, na co Elektrim wyłożyć ma 100 mln EUR, powinna nastąpić w ciągu pięciu dni roboczych – do 11 września br.

Kolejne raty mają być spłacone do 15 grudnia br. i po sprzedaży Elektrimu Telekomunikacji, do końca czerwca 2004 roku. 100 mln EUR wyłożyć ma ponadto BRE Bank.