Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Restrukturyzacja już

Elektrim wyznaczył datę restrukturyzacji obligacji na 4 września. W myśl porozumienia z obligatariuszami spłata pierwszej raty w wysokości 100 mln EUR powinna nastąpić w ciągu pięciu dni od tej daty.

Zarząd Elektrimu poinformował swoich obligatariuszy, że restrukturyzacja posiadanych przez nich papierów dłużnych holdingu o łącznej wartości 440 mln EUR nastąpi 4 września. Konta posiadaczy obligacji będą zablokowane od 2 do 6 września. Przewidziana porozumieniem spłata pierwszej puli nowych obligacji, na co Elektrim wyłożyć ma 100 mln EUR, powinna nastąpić w ciągu pięciu dni roboczych – do 11 września br.

Kolejne raty mają być spłacone do 15 grudnia br. i po sprzedaży Elektrimu Telekomunikacji, do końca czerwca 2004 roku. 100 mln EUR wyłożyć ma ponadto BRE Bank.