Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Rekordy obrotów Travelplanet

Łączna wartość usług sprzedanych przez Travelplanet od początku 2006 roku do 30 listopada wyniosła prawie 70 mln zł.

Wartość obrotów tylko w listopadzie br. wyniosła 5,344 mln zł, co oznacza dynamikę wzrostu w stosunku do listopada 2005 na poziomie 198 %.

Wartość zrealizowanego przez spółkę obrotu w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2006 roku wyniosła 69,565 mln zł, co oznacza dynamikę wzrostu w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego na poziomie 190%.

Obrót to w przypadku takiej spółki jak Travelplanet.pl, łączna wartość sprzedanych przez spółkę w danym okresie produktów i usług.