Rekordy obrotów Travelplanet

Łączna wartość usług sprzedanych przez Travelplanet od początku 2006 roku do 30 listopada wyniosła prawie 70 mln zł.

Wartość obrotów tylko w listopadzie br. wyniosła 5,344 mln zł, co oznacza dynamikę wzrostu w stosunku do listopada 2005 na poziomie 198 %.

Wartość zrealizowanego przez spółkę obrotu w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2006 roku wyniosła 69,565 mln zł, co oznacza dynamikę wzrostu w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego na poziomie 190%.

Obrót to w przypadku takiej spółki jak Travelplanet.pl, łączna wartość sprzedanych przez spółkę w danym okresie produktów i usług.