Rekordy finansowe Home.pl

Wartość sprzedaży home.pl w pierwszych trzech kwartałach 2006 roku wyniosła 14,4 mln zł a zysk brutto 2,7 mln zł. Oznacza to wzrost obu wskaźników finansowych odpowiednio o 50 i 20% w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku. Przychody osiągnięte ze sprzedaży w trzech kwartałach br. były większe o 5% od wyniku osiągniętego w całym 2005 roku.

Na wartość sprzedaży wpłynęła rosnąca sprzedaż usług hostingowych oraz domen internetowych w segmencie małych firm.

Baza abonencka firmy rynku usług hostingowych i rejestracji domen internetowych przekroczyła liczbę 165 tys. firm i użytkowników indywidualnych.

Firma prognozuje wygenerowanie przychodu w 2006 roku na poziomie 22 mln zł oraz zysku brutto w wysokości 4 mln zł. Oznaczać to będzie wzrost obu wskaźników odpowiednio o 60 i 35 procent.

Home zapowiada na przyszły rok rozszerzenie oferty o usługi telekomunikacyjne dla małych firm i użytkowników indywidualnych. - Chcemy zaoferować m.in. stały dostęp do internetu oraz usługi głosowe - mówi Stefan Jurczyk, dyrektor ds. rozwoju usług home.pl.