Rekordowy zysk Telenora

Zyski Telenora wzrosły w I kw. br. o 5% i przewyższyły oczekiwania analityków.

Zysk kontrolowanego przez państwo norweskiego operatora telekomunikacyjnego powiększony o amortyzację (EBIDTA) wyniósł 285,6 mln USD, wobec 270 mln USD w analogicznym okresie 2000 r.

Analitycy spodziewali się zysku na poziomie 220 mln USD. Zysk brutto spółki, która zadebiutowała na giełdzie w Oslo w grudniu 2000 r. wyniósł 1,18 mld USD, o 182 mln USD więcej niż rok wcześniej.

Duży zysk i osiągnięcie najlepszego wyniku kwartalnego w historii Telenor zawdzięcza sprzedaży British Telecommunications pakietu akcji w niemieckim telekomie Viag.

W II kw. br. Telenor spodziewa się zysku brutto na poziomie 1,18 mld USD, dzięki sprzedaży BT akcji w irlandzkiej spółce telekomunikacyjnej Esat Digifone.

<i>Źródło: Reuters</i>