Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Rekordowe przychody Microsoftu

Microsoft ogłosił, że po raz pierwszy w historii działalności firmy jej roczne przychody (dane dotyczą finansowego 2008 r.) przekroczyły wielkość 60 mld USD.

Przychody firmy wzrosły (w porównaniu z 2007 r.) o 18%, a przychody netto zamknęły się kwotą 17,6 mld USD (wzrost o 25%; w 2007 r. było to 14 mld). Microsoft zawdzięcza tak duży wzrost przychodów głównie dzięki dużemu popytowi na jego produkty, takie jak: Office, oprogramowanie serwerowe, konsole gier i gry Xbox oraz system operacyjny Vista (firma sprzedała do dzisiaj 180 milionów kopii tego systemu).

Do znaczących produktów wprowadzonych przez Microsoft na rynek w mijającym roku, które przyczyniły się również do uzyskania tak dobrych wyników w finansowych 2008 roku, zaliczyć należy takie programy, jak Windows Server 2008 i Visual Studio 2008. Microsoft zapowiada, że trzeci produkt należący do tej linii (pakiet SQL Server 2008) pojawi się na rynku pod koniec września br. (czyli w pierwszym kwartale finansowego 2009 r.

Microsoft przewiduje, że przychody firmy wyniosą w finansowym 2009 r. od 67 do 69 mld USD.