Rekord wartości polskiej reklamy internetowej

Wyniki badania IAB AdEx wskazują na rekordowy, 24% wzrost wydatków na reklamę online w trzecim kwartale 2010 r. w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku.

Raport z badania IAB AdEx przeprowadzanego przez PwC wskazuje, że wartość rynku reklamy internetowej w Polsce w trzecim kwartale 2010 roku wyniosła 368 mln zł.

W porównaniu do 296 mln zł odnotowanych w tym samym okresie ubiegłego roku, oznacza to wzrost rynku o blisko jedną piątą. Biorąc pod uwagę opublikowane w październiku br. wyniki badania IAB AdEx za pierwsze półrocze 2010 roku , wyraźnie potwierdza się trend wzrostowy wartości rynku reklamy online w Polsce.

"Kolejny kwartał, który potwierdza powrót reklamy online na ścieżkę dynamicznego wzrostu po ubiegłorocznym chwilowym zastoju - od początku 2010 z kwartału na kwartał mamy coraz większe wzrosty wydatków w stosunku do ubiegłego roku. - powiedział Piotr Kowalczyk, Prezes Zarządu IAB Polska.

Rekord wartości polskiej reklamy internetowej

IAB AdEx

Wg. Piotra Kowalczyka wydatki w trzecim kwartale tradycyjnie już są niższe niż w dwóch poprzednich kwartałach, co wynika z powtarzającej się sezonowości związanej z okresem wakacyjnym.

- "Spośród segmentów rynku największy wzrost odnotował SEM, co w jakimś stopniu wiąże się z mniejszą podatnością tego segmentu na wahania sezonowe. Wśród branż coraz wyraźniejsza jest wiodąca rola finansów i telekomów, które w sumie stanowią już 30% wszystkich wydatków na reklamę online. Trendem wartym odnotowania i zgodnym zresztą z wszelkimi prognozami jest wyraźnie rosnący cały czas udział reklam wideo w całości wydatków, od ub.r. wydatki te wzrosły ponad 4-krotnie i stanowią już 3,8% wszystkich pieniędzy wydawanych na reklamę w internecie" - dodaje Piotr Kowalczyk.

Wydatki na reklamę online

Analiza porównawcza wydatków w trzecim kwartale roku potwierdza tendencję wzrostową wartości rynku reklamy internetowej. W stosunku do tego samego okresu zeszłego roku przyrost ten wynosi niemal jedną piątą, zamykając się kwotą 368 milionów. Kwota ta w stosunku do drugiego kwartału 2010 jest o 9% mniejsza.

Spadek wydatków reklamowych w trzecim kwartale 2010 jest zgodny z sezonowością zaobserwowaną w latach ubiegłych. Podobne trendy są obserwowane na innych rynkach Europy.

Udziały i wzrosty w wydatkach na reklamę online

Rekord wartości polskiej reklamy internetowej

IAB AdEx

Biorąc pod uwagę udziały podstawowych typów reklam internetowych, najważniejszym kanałem jest nadal reklama graficzna z 44% udziałem w rynku, choć w stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku zanotowała spadek o 3 punkty procentowe na rzecz marketingu w wyszukiwarkach - SEM (30%), oraz e-mail (7%), które zanotowały wzrosty.

Biorąc pod uwagę inne klasyfikacje reklam internetowych, nieznacznie spadły udziały reklamy efektywnościowej (model CPA), natomiast wideo utrzymuje ciągłą tendencję wzrostową. Wydatki na reklamę behawioralną balansują na granicy 1%.

Uwzględniając kwoty wydane w głównych segmentach rynku, największy wzrost względem trzeciego kwartału 2009 zanotowała reklama typu SEM (48%), najmniej display (9%).

Miejsce Polski na mapie Europy

Wyniki raportu zbiorczego AdEx 2009, sporządzone na podstawie danych finansowych z 23 rynków Europy, plasują Polskę wśród państw o największym wzroście wydatków na reklamę online.

Biorąc pod uwagę udział wydatków na reklamę online w całkowitych budżetach reklamowych, Polska znajduje się na końcu pierwszej dziesiątki, jednak utrzymując dotychczasowe tempo wzrostu można dość szybko spodziewać się wyższego miejsca w rankingu.

O badaniu

- W badaniu biorą udział wszystkie wiodące firmy internetowe, jednak wyniki nie wyczerpują pełni wydatków reklamowych w internecie ze względu na duże zróżnicowanie i mnogość małych i średnich podmiotów na rynku.

Rekord wartości polskiej reklamy internetowej

IAB AdEx

- Wielkości wydatków na reklamę online zostały wyestymowane (w szczególności dotyczy to wielkości wydatków na reklamę SEM) przez IAB Polska na podstawie kwartalnych wyników badania IAB AdEx dostarczonych przez PwC Polska. Szczegółowe wyniki miesięczne są dostępne dla uczestników badania.

- Za wydatki reklamowe uznano budżety firm przeznaczane na zakup powierzchni reklamowej w internecie. Na wydatki te składają się zarówno przychody uczestników badania uzyskane z tytułu sprzedaży powierzchni reklamowej, jak i prowizje agencji z tego tytułu (tzw. kick-backi).

- Wydatki ujęte w badaniu mogą mieć zarówno charakter gotówkowy jak i barterowy.

- Niniejszy raport zawiera dane za pierwsze półrocze 2010 (31 uczestników) oraz porównania historyczne. Dane zebrano w dniach 6 lipca - 23 września 2010.