Rekord amerykańskiego e-commerce

Wartość sprzedaży detalicznej on-line w Stanach Zjednoczonych, osiągnęła w trzecim kwartale br. 11,06 mld. USD. Tak wynika z oficjalnych danych opublikowanych przez amerykański Department of Commerce’s Census Bureau.

Wielkość internetowej sprzedaży detalicznej wzrosła w trzecim kwartale o 7,8% w stosunku do drugiego kwartału i aż o 34,4% w stosunku do trzeciego kwartału roku 2001. Zgodnie z opublikowanymi danymi, całkowita wartość sprzedaży detalicznej w USA w trzecim kwartale wyniosła 827,5 mld. USD i wzrosła o 5,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Udział handlu on-line w całkowitych obrotach handlu detalicznego wyniósł w drugim kwartale br. 1,2%, zaś w trzecim kwartale wzrósł do 1,3%.