Rekord AOL TW ze wspomaganiem

W pierwszym kwartale br. AOL TW miał 54,2 mld USD straty, głównie w związku z odpisem z zysku na poczet urealnienia wartości spółki do jej obecnej kapitalizacji. W ponad 15 miesięcy po megafuzji AOL i Time Warner najsłabszym elementem giganta jest uważany niegdyś za perłę w koronie internetowy America On Line.

Przychody AOL TW wyniosły w I kwartale br. 9,8 mld USD, o 4% więcej niż rok wcześniej w tym samym okresie. Grupa poprawiła wynik EBITDA o 3%, do 2,05 mld USD. Zarząd potwierdził prognozy wzrostu przychodów za 2001 rok w przedziale 5 do 8%, jednocześnie obniża jednak do przedziału 5 – 9% prognozy wzrostu EBITDA, z 8 do 12%.

Strata AOL TW w pierwszym kwartale br. wyniosła 54 mld USD, w związku z odpisem na obniżenie wartości spółki. To efekt nowych wymogów księgowania, w ramach których firmy uczestniczące w fuzji muszą uwzględniać zmiany w kapitalizacji przed i po fuzji. W pierwszym kwartale br. przychody reklamowe AOL TW spadły o 13%, do 1,8 mld USD, przy czym największy spadek odczuł segment reklamy internetowej.

Najsłabsze wyniki uzyskuje internetowa część koncernu - America On Line, w związku z czym pojawiały się nawet pogłoski o możliwości rozłączenia firm. Przychody pro forma AOL w I kwartale br. wyniosły 2,29 mld USD (rok wcześniej 2,3 mld USD), wynik EBITDA obniżył się o 15% do 433 mln USD, w porównaniu z rokiem ub.

Przychody reklamowe i sprzedaż były niższe o 31% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, wliczając reklamy własne (wymianę pomiędzy różnymi działami AOL TW). Ten wewnętrzny obrót wzrósł z 71 mln USD w I kw. 2001 do 131 mln USD w I kw. br. O 44% spadły, do 79 mln USD, przychody ze sprzedaży zawartości i produktów zaksięgowanych jako „inne źródła”. Głównym powodem spadku było zakończenie partnerstwa z Sun Microsystems w ramach iPlanet.

Spadek przychodów z reklamy kompensował znaczny przyrost liczby subskrybentów usług AOL – w pierwszym kwartale br. przybyło ich netto 1,4 mln. Obecnie AOL posiada 34,6 mln abonamentowych użytkowników swoich usług. W odpowiedzi na krytykę opóźniania wprowadzenia szerokopasmowych usług dostępowych, Bob Pittman powiedział, że AOL planuje udostępniać usługę szybkiego Internetu równolegle do obecnego dostępu dodzwanianego, ale w miarę pojawienia się zapotrzebowania. Obecnie około 3 mln użytkowników AOL korzysta z dostępu szerokopasmowego. Większość z nich wykupiła jednak ponadto abonament na nieograniczony dostęp dial-up.