Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Rekord AOL TW ze wspomaganiem

W pierwszym kwartale br. AOL TW miał 54,2 mld USD straty, głównie w związku z odpisem z zysku na poczet urealnienia wartości spółki do jej obecnej kapitalizacji. W ponad 15 miesięcy po megafuzji AOL i Time Warner najsłabszym elementem giganta jest uważany niegdyś za perłę w koronie internetowy America On Line.

Przychody AOL TW wyniosły w I kwartale br. 9,8 mld USD, o 4% więcej niż rok wcześniej w tym samym okresie. Grupa poprawiła wynik EBITDA o 3%, do 2,05 mld USD. Zarząd potwierdził prognozy wzrostu przychodów za 2001 rok w przedziale 5 do 8%, jednocześnie obniża jednak do przedziału 5 – 9% prognozy wzrostu EBITDA, z 8 do 12%.

Strata AOL TW w pierwszym kwartale br. wyniosła 54 mld USD, w związku z odpisem na obniżenie wartości spółki. To efekt nowych wymogów księgowania, w ramach których firmy uczestniczące w fuzji muszą uwzględniać zmiany w kapitalizacji przed i po fuzji. W pierwszym kwartale br. przychody reklamowe AOL TW spadły o 13%, do 1,8 mld USD, przy czym największy spadek odczuł segment reklamy internetowej.

Najsłabsze wyniki uzyskuje internetowa część koncernu - America On Line, w związku z czym pojawiały się nawet pogłoski o możliwości rozłączenia firm. Przychody pro forma AOL w I kwartale br. wyniosły 2,29 mld USD (rok wcześniej 2,3 mld USD), wynik EBITDA obniżył się o 15% do 433 mln USD, w porównaniu z rokiem ub.

Przychody reklamowe i sprzedaż były niższe o 31% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, wliczając reklamy własne (wymianę pomiędzy różnymi działami AOL TW). Ten wewnętrzny obrót wzrósł z 71 mln USD w I kw. 2001 do 131 mln USD w I kw. br. O 44% spadły, do 79 mln USD, przychody ze sprzedaży zawartości i produktów zaksięgowanych jako „inne źródła”. Głównym powodem spadku było zakończenie partnerstwa z Sun Microsystems w ramach iPlanet.

Spadek przychodów z reklamy kompensował znaczny przyrost liczby subskrybentów usług AOL – w pierwszym kwartale br. przybyło ich netto 1,4 mln. Obecnie AOL posiada 34,6 mln abonamentowych użytkowników swoich usług. W odpowiedzi na krytykę opóźniania wprowadzenia szerokopasmowych usług dostępowych, Bob Pittman powiedział, że AOL planuje udostępniać usługę szybkiego Internetu równolegle do obecnego dostępu dodzwanianego, ale w miarę pojawienia się zapotrzebowania. Obecnie około 3 mln użytkowników AOL korzysta z dostępu szerokopasmowego. Większość z nich wykupiła jednak ponadto abonament na nieograniczony dostęp dial-up.