Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Reklamy w skrzynce pocztowej: rzadziej otwieramy, ale częściej kupujemy!

Według raportu DoubleClick coraz mniej osób otwiera elektroniczne listy reklamowe. Ale ci, którzy się na to decydują, są bardziej skłonni kupić reklamowany w liście produkt.

DoubleClick przeanalizował przeprowadzone przez siebie kampanie reklamowe z ostatnich 9 miesięcy. Przychody firmy z tej oferty spadły co prawda o 19%, procent otwartych listów zmieniejszył się o 7,5%, ale za to "kliknięcia" w reklamy z intencją zakupienia promowanego produktu wzrosły o 23,5%.

W trzecim kwartale ubiegłego roku, jedynie 3,4% kliknięć w reklamy kończyło się konwersją, czyli zakupem produktu. W tym roku jest to już 4,2% kliknięć. Wzrósł również odsetek wysyłanych drogą elektroniczną zamówień, z 0,24% do 0,28%. Stanowi to o wzroście ich skuteczności o 17%.